คดีเด็ด Share0 Tweet

ยิ่งใหญ่อลังการงาน มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

Shambhala TS
6 กันยายน 2561 - 17:30(แก้ไข)
ยิ่งใหญ่อลังการงาน มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ยิ่งใหญ่อลังการงาน มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว จาม.com ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานข่าวโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จัดงาน มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ชนิดจัดใหญ่ อลังการงานสร้าง!

ยิ่งใหญ่อลังการงาน มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ยิ่งใหญ่อลังการงาน มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ที่หอประชุมธัชมุนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดพิธีเปิด  "งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา"  ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2561 โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยในจังหวัด สถาบันศึกษา คณาจารย์ เหล่านักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ยิ่งใหญ่อลังการงาน มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ยิ่งใหญ่อลังการงาน มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาดังกล่าว ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช และโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ภายใต้คำขวัญที่ว่า "เด็กไทยใจมุ่งมั่น สร้างสรรค์ด้วยปัญญา พัฒนาสู่สากล"

ยิ่งใหญ่อลังการงาน มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ยิ่งใหญ่อลังการงาน มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับ ส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ให้ครู นักเรียน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพ และเป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถ ศักยภาพของตนเองอย่างอิสระ สร้างสรรค์ อีกทั้งเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในด้านต่างๆ สร้างขวัญกำลังใจ และประกาศเกียรติคุณเป็นแบบอย่างในการจัดการศึกษาให้มีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

ยิ่งใหญ่อลังการงาน มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ยิ่งใหญ่อลังการงาน มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

พิธีเปิดได้สร้างความประทับใจให้กับประธาน รวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีเป็นอย่างมาก เนื่องจากการแสดงบนเวทีเป็นการแสดงที่มากไปด้วยความสามารถของเหล่านักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ โดยเฉพาะการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนวัดกุฏิ ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ในโชว์ชุด “พ่อของแผ่นดิน” รวมไปถึงการแสดงโชว์วงโยธวาทิตที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชจากกลุ่มนักเรียน รร.โยธินบำรุง พร้อมทั้งการร้องเพลงประสานเสียงจากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และที่ขาดไม่ได้การแสดงโชว์สุดยอดดรัมเมเยอร์ จากโรงเรียนชะอวดวิทยาคารที่ได้รับความนิยมชมชอบและโด่งดังไปไกลระดับโลกอยู่ในขณะนี้ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมรับชมเป็นอย่างมาก

ยิ่งใหญ่อลังการงาน มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ยิ่งใหญ่อลังการงาน มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ยิ่งใหญ่อลังการงาน มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ยิ่งใหญ่อลังการงาน มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ยิ่งใหญ่อลังการงาน มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ยิ่งใหญ่อลังการงาน มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ยิ่งใหญ่อลังการงาน มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ยิ่งใหญ่อลังการงาน มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

 

เรื่องและภาพโดย: กิติ์ดนัย ไชยนุรัตน์ ทีมข่าวภูมิภาค จาม.com ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

Loading...

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook