คดีเด็ด Share0 Tweet

แม่ทัพ 4 เอาจริง บูรณาการทุกภาคส่วน ตั้งเป้าในพื้นที่ 3 ชายแดนใต้ ลุยโมเดลแก้ปัญหายาเสพติดเชิงรุก!

Shambhala TS
14 พฤศจิกายน 2561 - 17:46(แก้ไข)
แม่ทัพ 4 เอาจริง บูรณาการทุกภาคส่วน ตั้งเป้าในพื้นที่ 3 ชายแดนใต้ ลุยโมเดลแก้ปัญหายาเสพติดเชิงรุก!

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว จาม.com ประจำจังหวัดปัตตานี รายงานข่าวแม่ทัพ 4 บูรณาการทุกภาคส่วน ตั้งเป้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จัดทำโมเดลแก้ปัญหายาเสพติดเชิงรุกอย่างจริงจัง

แม่ทัพ 4 เอาจริง บูรณาการทุกภาคส่วน ตั้งเป้าในพื้นที่ 3 ชายแดนใต้ ลุยโมเดลแก้ปัญหายาเสพติดเชิงรุก!

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 14 พ.ย. ที่กองพลทหารราบที่ 15 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดระบบการบำบัดรักษาอย่างจริงจัง โดยเป็นการเรียกนายอำเภอ ปลัดอำเภอ คณะแพทย์ พยาบาล และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 290 ตำบลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมในการประชุมและรายงานผลการปฏิบัติร่วมในครั้งนี้

แม่ทัพ 4 เอาจริง บูรณาการทุกภาคส่วน ตั้งเป้าในพื้นที่ 3 ชายแดนใต้ ลุยโมเดลแก้ปัญหายาเสพติดเชิงรุก!

แม่ทัพ 4 เอาจริง บูรณาการทุกภาคส่วน ตั้งเป้าในพื้นที่ 3 ชายแดนใต้ ลุยโมเดลแก้ปัญหายาเสพติดเชิงรุก!

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา และ เป็นปัญหาที่ประชาชนต้องการให้ช่วยเหลือมากที่สุด ตั้งแต่ได้มีการประกาศปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.จนถึง ขณะนี้ 14 วันการดำเนินงานได้ผลเป็นที่น่าพอใจมาก ทุกภาคส่วนได้ร่วมทำงานและรายงานผลการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง และได้เริ่มดำเนินการในขั้นที่ 2 ซึ่งเป็นขั้นปฏิบัติการ การประชุมในวันนี้มีเป้าหมายเพื่อต้องปรับแนวทางการทำงานให้ทุกภาคส่วนตลอดจนผู้นำชุมชน ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการบำบัดรักษาให้กับผู้เสพ โดยต่อไปนี้กระบวนการบำบัดรักษาจะยืดระยะเวลาการบำบัดรักษาให้กับผู้เสพออกเป็น 35 วัน พร้อมให้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องอีก 3 เดือน

แม่ทัพ 4 เอาจริง บูรณาการทุกภาคส่วน ตั้งเป้าในพื้นที่ 3 ชายแดนใต้ ลุยโมเดลแก้ปัญหายาเสพติดเชิงรุก!
แม่ทัพ 4 เอาจริง บูรณาการทุกภาคส่วน ตั้งเป้าในพื้นที่ 3 ชายแดนใต้ ลุยโมเดลแก้ปัญหายาเสพติดเชิงรุก!

โดยชุมชนมีส่วนร่วม และการลงพื้นที่เป้าหมายต่อไปนี้ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการร่วมกัน ทั้งทหาร ตำรวจ ปกครอง ผู้นำศาสนา และผู้นำชุมชน โดยผู้นำชุมชน มีกลุ่มกำนันทั้ง 290 ตำบล จะเป็นตัวแทนของผู้นำชุมชนในระดับตำบล ที่มีความใกล้ชิดคลุกคลีกับชาวบ้าน และทราบปัญหาของชาวบ้านเป็นอย่างดี บุคคลเหล่านี้จะเป็นกลไกสำคัญที่จะเชื่อมการทำงานระหว่างรัฐกับประชาชนให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำพาบุตรหลานเข้ามาสู่กระบวนการบำบัดรักษาต่อไป การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ใช่เรื่องง่าย เป็นนโยบายหลักของรัฐบาล และเป็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ต้องทำให้เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ ตนมีความมุ่งมั่นที่จะขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากจากพื้นที่นี้ และให้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นโมเดลนำร่องของการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

แม่ทัพ 4 เอาจริง บูรณาการทุกภาคส่วน ตั้งเป้าในพื้นที่ 3 ชายแดนใต้ ลุยโมเดลแก้ปัญหายาเสพติดเชิงรุก!
แม่ทัพ 4 เอาจริง บูรณาการทุกภาคส่วน ตั้งเป้าในพื้นที่ 3 ชายแดนใต้ ลุยโมเดลแก้ปัญหายาเสพติดเชิงรุก!
แม่ทัพ 4 เอาจริง บูรณาการทุกภาคส่วน ตั้งเป้าในพื้นที่ 3 ชายแดนใต้ ลุยโมเดลแก้ปัญหายาเสพติดเชิงรุก!

 

เรื่องและภาพโดย:ตอริก สหสันติวรกุล ทีมข่าวภูมิภาค จาม.com ประจำจังหวัดปัตตานี

Loading...

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook