คดีเด็ด Share0 Tweet

ลูกเสือเนตรนารีสิงห์บุรี ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า #JarmLocalNews

Shambhala TS
26 พฤศจิกายน 2562 - 14:09(แก้ไข)
ลูกเสือเนตรนารีสิงห์บุรี ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า #JarmLocalNews

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว จาม ประจำจังหวัดสิงห์บุรี รายงานข่าวโรงเรียนสิงห์บุรี ถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562 ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ลูกเสือเนตรนารีสิงห์บุรี ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า #JarmLocalNews

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ที่โรงเรียนสิงห์บุรี นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562 โดยมี ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดงานฯ ดังนี้

ลูกเสือเนตรนารีสิงห์บุรี ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า #JarmLocalNews
ลูกเสือเนตรนารีสิงห์บุรี ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า #JarmLocalNews

ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จึงกำหนดให้เป็นวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ตามประเพณีที่ปฏิบัติทุกปี จะมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ /ลูกเสือ เนตรนารี/ มาร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ด้วยการวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ตามที่เห็นสมควร

ลูกเสือเนตรนารีสิงห์บุรี ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า #JarmLocalNews

ในวันดังกล่าวมีกองลูกเสือ เนตรนารี หน่วยงาน/สถานศึกษาต่างๆ ทุกสังกัดในจังหวัดสิงห์บุรี มาเข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีในนาม “คณะลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี” จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี/ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /อาชีวศึกษาจังหวัด/สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด / สโมสรลูกเสือ เสือเมืองสิงห์ /สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี และ/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,000 คน

ลูกเสือเนตรนารีสิงห์บุรี ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า #JarmLocalNews
ลูกเสือเนตรนารีสิงห์บุรี ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า #JarmLocalNews

การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 ครั้งนี้ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทำให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมควรได้รับความขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ คือ โรงเรียนสิงห์บุรีสนับสนุนสถานที่ วงดุริยางค์ การปฐมพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี อำนวยความสะดวก เรื่องรถพยาบาล และสมาคมสโมสรลูกเสือ จังหวัดสิงห์บุรี/และสโมสรลูกเสือ เสือเมืองสิงห์ สนับสนุนพิธีกร และเป็นคณะกรรมการจัดงาน...

ลูกเสือเนตรนารีสิงห์บุรี ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า #JarmLocalNews

 

เรื่องและภาพโดย: วัชรพล เมืองมั่น ทีมข่าวภูมิภาค จาม ประจำจังหวัดสิงห์บุรี


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook