วันพุธที่ 24 เมษายน 2567
ทัพบกผุดโครงการน้ำดี Army Delivery ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 #JarmLocalNews
SHARE

ทัพบกผุดโครงการน้ำดี Army Delivery ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 #JarmLocalNews

โพสต์โดย Shambhala TS เมื่อ 7 พฤษภาคม 2563 - 15:58

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว จาม ประจำจังหวัดพิษณุโลก รายงานข่าวกองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในโครงการ "Army Delivery ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19" 

ทัพบกผุดโครงการน้ำดี Army Delivery ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 #JarmLocalNews

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. หน้าลานพื้นแข็งหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมใน "โครงการ Army Delivery ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19"  ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ดำเนินการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพของหน่วย

ทัพบกผุดโครงการน้ำดี Army Delivery ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 #JarmLocalNews
ทัพบกผุดโครงการน้ำดี Army Delivery ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 #JarmLocalNews

ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในรูปแบบโครงการ "39 Mobile Delivery" การจัดรถจักรยานยนต์ส่งเครื่องอุปโภคบริโภค, ข้าวสาร อาหารแห้ง ฯลฯ ให้พี่น้องประชาชนถึงที่พักอาศัยโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านผลผลิตทางการเกษตร

ทัพบกผุดโครงการน้ำดี Army Delivery ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 #JarmLocalNews
ทัพบกผุดโครงการน้ำดี Army Delivery ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 #JarmLocalNews

การจำหน่ายผลผลิตโครงการทหารพันธุ์ดีและการแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนโดยใช้รถครัวสนาม ปัจจุบันทำการแจกจ่ายไปแล้ว จำนวน 86,444 กล่อง ซึ่งโครงการต่างๆ ดังกล่าวได้รับการตอบรับจากภาครัฐ ภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 เป็นอย่างดียิ่ง รวมทั้งสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ให้ความสนใจและร่วมนำเสนอข่าว, รายการโทรทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของกองทัพบก เป็นอย่างมาก

ทัพบกผุดโครงการน้ำดี Army Delivery ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 #JarmLocalNews

แม่ทัพภาคที่ 3 ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 จากสถานการณ์ดังกล่าว ต้องตกอยู่ในภาวะลำบาก ขาดแคลนอาหาร ของใช้จำเป็น และยารักษาโรค จึงจัดกิจกรรมโดยใช้ชื่อ "โครงการ Army Delivery ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19" ขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการบูรณาการ การปฏิบัติของหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3

ทัพบกผุดโครงการน้ำดี Army Delivery ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 #JarmLocalNews

ในส่วนพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกได้มอบหมายให้ กองพลทหารราบที่ 4, กองพลพัฒนาที่ 3, กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 และ มณฑลทหารบกที่ 39 รวมทั้งเครือข่ายภาคเอกชน และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระพุทธิวงศมุนี เจ้าอาวาส) ได้ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค, อาหารแห้ง, ของใช้จำเป็นและยารักษาโรคเพื่อมอบให้ทหารดำเนินการแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมุ่งเน้นในการเข้าช่วยเหลือชาวบ้านประชาชนที่มีความเดือดร้อนอย่างมาก โดยใช้ข้อมูลจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อยู่ห่างไกลพื้นที่เมือง และไม่สามารถเดินทางออกมารับความช่วยเหลือได้ เพื่อให้การปฏิบัติดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงมอบให้หน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

ทัพบกผุดโครงการน้ำดี Army Delivery ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 #JarmLocalNews

กองพลทหารราบที่ 4 ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชน ดังนี้

- ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนฯ ในพื้นที่ชุมชนรอบ

ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

- ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนฯ ในพื้นที่ อำเภอวัดโบสถ์

และ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

กองพลพัฒนาที่ 3 ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชน ดังนี้

- ตั้งแต่วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2563ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนฯ ในพื้นที่ชุมชนรอบ

ทัพบกผุดโครงการน้ำดี Army Delivery ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 #JarmLocalNews

ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

- ตั้งแต่วันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนฯ ในพื้นที่ อำเภอนครไทย

และ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชน ดังนี้

- ตั้งแต่วันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนฯ ในพื้นที่ ชุมชนรอบ

ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

- ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนฯ ในพื้นที่ อำเภอ

เนินมะปราง และ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ทัพบกผุดโครงการน้ำดี Army Delivery ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 #JarmLocalNews

มณฑลทหารบกที่ 39 ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชน ดังนี้

- ตั้งแต่วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนฯ ในพื้นที่ชุมชนรอบ

ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

- ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนฯ ในพื้นที่อำเภอเมือง,

อำเภอบางระกำ และอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในแต่ละหน่วยมีการประกอบกำลัง ดังนี้

- ชุด Mobile จำนวน 7 คัน พร้อมติดตั้งกล่องอเนกประสงค์ ใส่สิ่งของช่วยเหลือกับรถจักรยานยนต์

ทัพบกผุดโครงการน้ำดี Army Delivery ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 #JarmLocalNews

นอกจากนั้นยังมีชุดจิตอาสา ชุดอาสาสมัครกิจการพลเรือน (อส.กร.) และชุดแพทย์เคลื่อนที่ ชุดละ 3 คัน รวมทั้งสิ้น 16 คัน ในการดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่...

ทัพบกผุดโครงการน้ำดี Army Delivery ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 #JarmLocalNews

 

เรื่องและภาพโดย: วัฒนพร อัครชินพรรณ ทีมข่าวภูมิภาค จาม ประจำจังหวัดพิษณุโลก


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

เราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy)
About Us | Advertising
Join With Us | Contact
Privacy Policy | Terms of Service
Corrections Policy | DMCA Copyrights Disclaimer
Ethics Policy | Fact-Checking Policy
Editorial team information | Ownership and Funding Info
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com