วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564
ผู้ว่าฯเชียงใหม่สั่งปิดผับ-บาร์ทั้งจังหวัด หลังพบเด็กเสิร์ฟติดเชื้อ รายที่​ 51 
SHARE

ผู้ว่าฯเชียงใหม่สั่งปิดผับ-บาร์ทั้งจังหวัด หลังพบเด็กเสิร์ฟติดเชื้อ รายที่​ 51 

โพสต์โดย Nabi เมื่อ 6 มกราคม 2564 - 10:13

สืบเนื่องจากเด็กเสิร์ฟร้านวอร์มอัพเชียงใหม่ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 เป็นรายที่​ 51 ของจังหวัด ล่าสุดมีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 /2564 เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 19 มกราคม 2564

ผู้ว่าฯเชียงใหม่สั่งปิดผับ-บาร์ทั้งจังหวัด หลังพบเด็กเสิร์ฟติดเชื้อ รายที่​ 51 

ทั้งนี้ ข้อความในประกาศสั่งปิดสถานบันเทิงทุกแห่งในเชียงใหม่ 14 วัน​ ระบุว่า คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

ตามที่ จังหวัดเชียงใหม่ได้รับรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ว่า พบผู้ติตเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ จากการสอบสวนโรคพบว่า ผู้ป่วยมีประวัติการเดินทางไปใช้บริการในสถานที่ ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 จำนวนหลายแห่ง นั้น

ผู้ว่าฯเชียงใหม่สั่งปิดผับ-บาร์ทั้งจังหวัด หลังพบเด็กเสิร์ฟติดเชื้อ รายที่​ 51 
เป็นเพียงภาพประกอบข่าว
ผู้ว่าฯเชียงใหม่สั่งปิดผับ-บาร์ทั้งจังหวัด หลังพบเด็กเสิร์ฟติดเชื้อ รายที่​ 51 
เป็นเพียงภาพประกอบข่าว

เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดลุกลามป็นวงกว้าง และเป็นการยกระดับมาตรการการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาตมความใน มาตรา 34 มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ ข้อ 5 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดชีงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 จึงออกคำสั่ง ดังนี้

ผู้ว่าฯเชียงใหม่สั่งปิดผับ-บาร์ทั้งจังหวัด หลังพบเด็กเสิร์ฟติดเชื้อ รายที่​ 51 
เป็นเพียงภาพประกอบข่าว

ให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน อนึ่ง การดำเนินการตามคำสั่งนี้ เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 16 ของพระราชกำหนดดังกล่าว

ผู้ว่าฯเชียงใหม่สั่งปิดผับ-บาร์ทั้งจังหวัด หลังพบเด็กเสิร์ฟติดเชื้อ รายที่​ 51 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

ร่วมงานกับเรา | เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com