วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564
มหาดไทย ส่งโทรสาร ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
SHARE

มหาดไทย ส่งโทรสาร ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

โพสต์โดย 00 เมื่อ 7 มกราคม 2564 - 12:18

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการด่วนที่สุด ไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ให้เข้มงวดยิ่งขึ้น รวมทั้งปราบปรามและงโทษผู้กระทำผิด อันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรค 

มหาดไทย ส่งโทรสาร ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สำนักข่าว คมชัดลึก รายงานว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ ในพื้นที่คมนาคมระหว่างจังหวัด โดยมอบหมายให้นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการทุกภาคส่วนจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองตามความจำเป็นและเหมาะสมะ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง 

โดยนายอำเภอ ต้องประชาสัมพันธ์ ผ่าน หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือจากประชาชนให้งดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด เว้นแต่เหตุจำเป็น ที่ต้องมีเหตุผลและแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจา้หน้าที่ พร้อมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

มหาดไทย ส่งโทรสาร ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

กรณีเดินทางออกนอกพื้นที่ ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 5 จังหวัด ในจังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร เน้นการตรวจคัดกรองใน 5 ประเด็น 

1.ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการผู้เดินทาง

2.สอบถามเหตุผลความจำเป็นและสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทางให้ชัดเจน

3.ตรวจสอบการติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ของผู้เดินทาง

4.ตรวจสอบเอกสารการรับรองความจำเป็น การปฏิบัติหน้าที่ การติดต่อราชการ

5.บันทึกข้อมูลผู้เดินทาง

กรณีเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัด เน้นการตรวจคัดกรองใน 4 ประเด็น

1.ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการผู้เดินทาง

2.สอบถามเหตุผลความจำเป็นและสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทางให้ชัดเจน

3.ตรวจสอบการติดตั้งและใช้ระบบแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” ของผู้เดินทาง

4.บันทึกข้อมูลผู้เดินทาง

กรณีเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมและเฝ้าระวังสูง 49 จังหวัด เน้นการตรวจคัดกรองใน 2 ประเด็น 

1.ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการผู้เดินทาง

2.สอบถามเหตุผลความจำเป็นและสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทางให้ชัดเจน

ผู้ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สามารถปฏิบัติ ดังนี้

1.ผู้ประสงค์จะเดินทางทั่วไปให้แสดง “เอกสารรับรองความจำเป็น” โดยยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ได้แก่ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หรือข้าราชการที่นายอำเภอมอบหมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

2.ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางปฏิบัติหน้าที่ ผู้ขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์และการดำรงชีวิตของประชาชน และสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออกผู้ปฏิบัติงานในกิจการกิจกรรมเพื่อประโยชน์ด้านสาธารณูปโภค ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การศึกษา การขนส่งประชาชน บุคคลไปสู่ที่เอกทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ของทางราชการ ให้แสดง “เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่” โดยยื่นคำขอต่อผู้ประกอบการ นายจ้าง บริษัท หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี

3.บุคคลที่มีความจำเป็นต้องติดต่อราชการ ให้แสดง “เอกสารรับรองการติดต่อราชการ” ซึ่งออกโดยหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่บุคคลได้ไปติดต่อราชการ ทั้งนี้ ในกรณีบุคคลซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วน หากมีความล่าช้าอาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง ให้มีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ นายฉัตรชัยได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องโปร่งใส โดยมุ่งหวังผลต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ

มหาดไทย ส่งโทรสาร ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก คมชัดลึก


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

ร่วมงานกับเรา | เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com