วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ คุมเข้มโควิด-19 ต้องโหลดแอป หมอชนะ – ไทยชนะ
SHARE

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ คุมเข้มโควิด-19 ต้องโหลดแอป หมอชนะ – ไทยชนะ

โพสต์โดย Nabi เมื่อ 9 มกราคม 2564 - 12:53

ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกมาเผยแพราประกาศเกี่ยวกับการคุมการแพร่ระบาดของสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดระลอกที่ 2 ในประเทศไทย ทั้งนี้ได้คุมเข้มโควิด-19 ให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน หมอชนะ - ไทยชนะ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ คุมเข้มโควิด-19 ต้องโหลดแอป หมอชนะ – ไทยชนะ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงที่ 2/2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 12) โดยให้ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจกิจการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการผู้เดินทางและประชาชนทั่วไป ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โควิด อย่างเคร่งครัด ด้วยการรักษาระยะห่างการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยการล้างมือการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และการติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน หมอชนะ ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชัน ไทยชนะ ภายใต้กรอบของข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ คุมเข้มโควิด-19 ต้องโหลดแอป หมอชนะ – ไทยชนะ
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ คุมเข้มโควิด-19 ต้องโหลดแอป หมอชนะ – ไทยชนะ

นอกจากนี้ ยังให้จัดตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดโดยบูรณาการการปฏิบัติกับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพื่อคัดกรองการเดินทางเข้าออกเขตพื้นที่ตามมาตรการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

รวมถึงให้กวดขันสอดส่องและเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมือง โดยผิดกฎหมาย การเปิดให้มีการมั่วสุมลักลอบเล่นการพนัน อันเป็นสำเหตุแห่งการระบาดของโรค

ให้เพิ่มความเด็ดขาดในการดำเนินการปราบปรามและลงโทษพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งบุคคลใดก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนย้ายแรงงานต่างประเทศ โดยมิได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบการคัดกรองโรคและการกักกันตัวตามมาตรการทางสาธารณสุขตลอดจนการปล่อยปละละเลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เอื้ออำนวยหรือสมรู้ร่วมคิดให้มีการเปิดบ่อนการพนันขึ้นในพื้นที่ต่างๆ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายทั้งทางวินัยและทางอาญา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ คุมเข้มโควิด-19 ต้องโหลดแอป หมอชนะ – ไทยชนะ

ให้สนับสนุนการมีส่วนร่วมตรวจสอบของภาคประชาชน ในการแจ้งเบาะแสมาที่นายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด ทำเนียบรัฐบาล หากพบเห็นการกระทำ หรือการปล่อยปละละเว้นการกระทำซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายและส่งผลกระทบเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอย่างรุนแรง

การดำเนินการดังกล่าวตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนและผู้ประกอบกิจการเกินสมควรแก่เหตุ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2564

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ คุมเข้มโควิด-19 ต้องโหลดแอป หมอชนะ – ไทยชนะ
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ คุมเข้มโควิด-19 ต้องโหลดแอป หมอชนะ – ไทยชนะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

ร่วมงานกับเรา | เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com