ต่างประเทศ Share0 Tweet

ซินเจียงทุ่มงบ 2 แสนล้านหยวน ช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ม

Shambhala TS
30 กรกฏาคม 2563 - 14:53(แก้ไข)
ซินเจียงทุ่มงบ 2 แสนล้านหยวน ช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ม

เนื่องด้วยเล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทางรัฐบาลซินเจียงจึงตัดสินใจอัดฉีดงบประมาณช่วยเหลือประชาชนให้ความยากจนหมดไป

ซินเจียงทุ่มงบ 2 แสนล้านหยวน ช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ม

สำนักข่าว คมชัดลึก รายงานข่าวว่า เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ได้ลงทุนกว่า 2 แสนล้านหยวน (ราว 9.05 แสนล้านบาท) ในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 74.7 ของรายจ่ายสาธารณะทั้งหมดของซินเจียง สวี่ปิน ผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปประจำภูมิภาค กล่าวว่า ซินเจียงใช้จ่ายงบประมาณในด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี โดย "สาธารณสุข" เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.6 , "การศึกษา" เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8 , "การประกันสังคมและการจ้างงาน" เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8

ซินเจียงทุ่มงบ 2 แสนล้านหยวน ช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ม

นอกจากนั้น ซินเจียง ได้จัดสรรเงิน 800 ล้านหยวน (ราว 3.61 พันล้านบาท) แก่ภาคการบริการวัฒนธรรมสาธารณะในช่วงเดือน ม.ค. - มิ.ย. เพื่อสนับสนุนนโยบายเข้าชมฟรีของแหล่งวัฒนธรรมสาธารณะมากกว่า 1,500 แห่ง อาทิ พิพิธภัณฑ์ , หอศิลป์ และห้องสมุด ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน ระบุว่า ซินเจียงได้สร้างตำแหน่งงานในเขตเมือง 339,700 อัตรา และช่วยเหลือประชาชนชาวชนบทให้มีงานทำกว่า 2.56 ล้านคน ในช่วงครึ่งแรกของปี

ซินเจียงทุ่มงบ 2 แสนล้านหยวน ช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ม

หน่วยงานรัฐบาลซินเจียง เสริมว่า นับจากปี 2014 ถึง 2019 ซินเจียงได้นำพาประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนเกือบ 3 ล้านคน และคาดการณ์ว่าประชากรยากจนในเขตชนบททั้งหมดของซินเจียง จะหลุดพ้นจากความยากจนภายในปีนี้...

ซินเจียงทุ่มงบ 2 แสนล้านหยวน ช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ม

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: คมชัดลึก


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook