ดูดวง Share0 Tweet

รวมวันฤกษ์ดี เดือนมิถุนายน 2557 จะทำกิจการงานใดก็รุ่ง!!!

วันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 ตรงกับ ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 7 (มะเส็ง ไม่ถูกกับ กุน)

ฤกษ์คลอด :  ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่โตๆ ไม่ว่าจะทำงานใด ก็จะได้เป็นหัวหน้า

 

วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 ตรงกับ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7 (วันมะเมียไม่ถูกกับ ชวด)
ฤกษ์คลอด :  ทลิทโทฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มาพร้อมกับความสมบูรณ์พูนสุข ซึ่งทรัพย์สินเงินทอง ทำสิ่งใด ขอสิ่งใดก็จะประสบสำเร็จ

 

วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 ตรงกับ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 7 (กุน ไม่ถูกกับ มะเส็ง)

ฤกษ์แต่งงาน :  เทศาฤกษ์ คือฤกษ์ที่ใช้สำหรับงานมงคลต่างๆเหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรสของคู่บ่าวสาวที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน จะได้รับการสนับสนุนให้มีผู้ห้การอุปถัมภ์ค้ำชู มีความรุ่งเรือง ของการใช้ชีวิตที่ราบรื่นสดใสดีมาก

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการ : มหัทโธฤกษ์ เหมาะกับงานขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการใหม่ๆ จะเป็นศูนย์การค้า สถานบันเทิงทุกรูปแบบ ธุรกิจในต่างประเทศ ส่งเสริมเจ้าบ้านมีฐานะดี มีผู้คนคอยอุปถัมภ์อยู่ตลอดเวลา

         ***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอังคารใช้

 

วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 ตรงกับ ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 7 (ชวด ไม่ถูกกับ มะเมีย)
ฤกษ์คลอด :  เทวีฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 ตรงกับ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7ว (ฉลู ไม่ถูกกับ มะแม)
ฤกษ์คลอด :  ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่โต ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการ : มหัทโธฤกษ์ เหมาะกับงานขึ้นบ้านใหม่ ส่งเสริมเจ้าบ้านให้ทำการสิ่งใดก็จะประสบผลสำเร็จ กินมีใช้ไม่ขาด มีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์
          ***ฤกษ์นี้ เจ้าบ้านที่เกิดวันใดก็สามารถใช้ฤกษ์นี้ได้

 

วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 ตรงกับ แรม 1 ค่ำ เดือน 7 (เถาะ ไม่ถูกกับ ระกา)
ฤกษ์คลอด :  สมโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจฝักใฝ่ในศาสนา มีธรรมะในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการ : ส่งเสริมให้เจ้าบ้านมีฐานะดี มีเงินใช้ไม่ขาด มีผู้คนคอยอุปถัมภ์อยู่ตลอดเวลา
          ***ฤกษ์นี้ ห้ามเจ้าบ้านที่เกิดวันอาทิตย์ใช้

 

วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 ตรงกับ แรม 5 ค่ำ เดือน 7 (มะแม ไม่ถูกกับ ฉลู)
ฤกษ์คลอด :  ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต ทำงานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

 

วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 ตรงกับ แรม 7 ค่ำ เดือน 7 (ระกา ไม่ถูกกับ เถาะ)
ฤกษ์คลอด :  เทวีฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

 

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 ตรงกับ แรม 14 ค่ำ เดือน 7 (มะโรง ไม่ถูกกับ จอ)
ฤกษ์คลอด :  ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นคนใหญ่คนโต ทำงานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

 

วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 ตรงกับ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 8 (มะแม ไม่ถูกกับ ฉลู)

ฤกษ์แต่งงาน : ราชาฤกษ์ คือ ฤกษ์ที่ใช้สำหรับการงานมงคลต่างที่มีความโอ่อ่า มีเกียรติ มีชื่อเสียง มีเสน่ห์เป็นที่ยกย่อง เหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ที่คู่บ่าวสาวจะเป็นใหญ่เป็นโต มียศถาบรรดาศักดิ์ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของสังคม และยังส่งผลไปถึงบุตรที่ได้เข้ารับราชการงานเมือง หลักฐานมั่นคง การเงินมั่งคั่ง ยศตำแหน่งใหญ่โต จะมีความสุขตั้งแต่แรกเริ่มมีชีวิตคู่ไปถึงภายภาคหน้าของอนาคต

 

วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 ตรงกับ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 (วอก ไม่ถูกกับ ขาล)
ฤกษ์คลอด :  ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่โต ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้า

 

 

>>>>>>>> วันกาลกินี 4 , 11 , 18 , 25 <<<<<<<<

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook