เกร็ดความรู้ Share0 Tweet

แท่งหิน สูงเกือบ 40 เมตร ซ่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ แต่ใครจะกล้าขึ้นไปอยู่บนนั้นคนเดียว!!

GoodView Jarm
14 มิถุนายน 2560 - 17:56(แก้ไข)
แท่งหิน สูงเกือบ 40 เมตร ซ่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ แต่ใครจะกล้าขึ้นไปอยู่บนนั้นคนเดียว!!

          เว็บไซต์ lifebuzz พามาดูแท่งหินสูงตระหง่าน อันเป็นที่ตั้งของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ท้าทายความพยายามของผู้คนที่จะขึ้นไปหาความสงบสุข มาชมรายละเอียดได้ในข่าวจาม.com

แท่งหิน สูงเกือบ 40 เมตร ซ่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ แต่ใครจะกล้าขึ้นไปอยู่บนนั้นคนเดียว!!

          ที่สาธารณรัฐจอร์เจีย มีแท่งหินที่โด่งดังแห่งหนึ่ง ชื่อว่า Katskhi Pillar เป็นแท่งหินปูนตามธรรมชาติสูง 130 ฟุต หรือราวๆ 40 เมตร ซึ่งบนยอดของแท่งหิน เป็นที่ตั้งของโบสถ์ โดยมีนักบวช  Maxime Qavtaradze ผู้ต้องการปลีกวิเวกพักอยู่เพียงลำพังมายาวนานมากกว่า 20 ปี

          นักบวช  Maxime Qavtaradze จะเดินทางลงมาสวดภาวนาให้กับผู้ที่เลื่อมใสทุกๆ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ การขนส่งสิ่งอำนวยความสะดวกและของใช้ต่างๆให้กับนักบวช จะทำผ่านการชักรอกส่งสิ่งของขึ้นไป 

          ทั้งนี้ แท่งหิน Katskhi Pillar เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปเยี่ยมชมความงามของทิวทัศน์ สัมผัสความเงียบสงบได้ แต่ร่างกายและจิตใจต้องเข้มแข็งสักนิด เพราะต้องเดินขึ้นบันไดมากถึง 131 ขั้น แต่หากใครไปถึงยอด ก็นับว่าคุ้มทีเดียว

แท่งหิน สูงเกือบ 40 เมตร ซ่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ แต่ใครจะกล้าขึ้นไปอยู่บนนั้นคนเดียว!!

แท่งหิน สูงเกือบ 40 เมตร ซ่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ แต่ใครจะกล้าขึ้นไปอยู่บนนั้นคนเดียว!!

แท่งหิน สูงเกือบ 40 เมตร ซ่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ แต่ใครจะกล้าขึ้นไปอยู่บนนั้นคนเดียว!!

แท่งหิน สูงเกือบ 40 เมตร ซ่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ แต่ใครจะกล้าขึ้นไปอยู่บนนั้นคนเดียว!!

แท่งหิน สูงเกือบ 40 เมตร ซ่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ แต่ใครจะกล้าขึ้นไปอยู่บนนั้นคนเดียว!!

แท่งหิน สูงเกือบ 40 เมตร ซ่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ แต่ใครจะกล้าขึ้นไปอยู่บนนั้นคนเดียว!!

แท่งหิน สูงเกือบ 40 เมตร ซ่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ แต่ใครจะกล้าขึ้นไปอยู่บนนั้นคนเดียว!!

แท่งหิน สูงเกือบ 40 เมตร ซ่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ แต่ใครจะกล้าขึ้นไปอยู่บนนั้นคนเดียว!!

แท่งหิน สูงเกือบ 40 เมตร ซ่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ แต่ใครจะกล้าขึ้นไปอยู่บนนั้นคนเดียว!!

แท่งหิน สูงเกือบ 40 เมตร ซ่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ แต่ใครจะกล้าขึ้นไปอยู่บนนั้นคนเดียว!!

แท่งหิน สูงเกือบ 40 เมตร ซ่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ แต่ใครจะกล้าขึ้นไปอยู่บนนั้นคนเดียว!!

แท่งหิน สูงเกือบ 40 เมตร ซ่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ แต่ใครจะกล้าขึ้นไปอยู่บนนั้นคนเดียว!!

แท่งหิน สูงเกือบ 40 เมตร ซ่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ แต่ใครจะกล้าขึ้นไปอยู่บนนั้นคนเดียว!!

แท่งหิน สูงเกือบ 40 เมตร ซ่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ แต่ใครจะกล้าขึ้นไปอยู่บนนั้นคนเดียว!!

แท่งหิน สูงเกือบ 40 เมตร ซ่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ แต่ใครจะกล้าขึ้นไปอยู่บนนั้นคนเดียว!!

แท่งหิน สูงเกือบ 40 เมตร ซ่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ แต่ใครจะกล้าขึ้นไปอยู่บนนั้นคนเดียว!!

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก lifebuzz , Prepare For Travel

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook