Live Share0 Tweet

สรุปอุบัติเหตุทางถนน “7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2562”

wipcreamz jarm
2 มกราคม 2562 - 14:48(แก้ไข)
สรุปอุบัติเหตุทางถนน “7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2562”

สรุปอุบัติเหตุทางถนน “7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2562” วันที่ 5 เกิดอุบัติเหตุรวม 2,761 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 314 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 2,848 คน

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2562 ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เกิดอุบัติเหตุ 569 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 72 ราย ผู้บาดเจ็บ 591 คน

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 5 วัน (วันที่ 27 – 31 ธ.ค.61) เกิดอุบัติเหตุรวม 2,761 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 314 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 2,848 คน จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (91 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา (14 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (96 คน) และหากในระหว่างการเดินทางเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถแจ้งเหตุได้ทางสายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

สรุปอุบัติเหตุทางถนน “7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2562”
สรุปอุบัติเหตุทางถนน “7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2562”
สรุปอุบัติเหตุทางถนน “7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2562”
สรุปอุบัติเหตุทางถนน “7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2562”
สรุปอุบัติเหตุทางถนน “7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2562”
สรุปอุบัติเหตุทางถนน “7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2562”

ขอบคุณรูปภาพจาก Workpoint News


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook