ท้องถิ่น Share0 Tweet

เปิดกิจกรรม ฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำเข็ก ลุยเก็บกวาดรอต้อนรับนักท่องเที่ยว #JarmLocalNews

Shambhala TS
23 กรกฏาคม 2563 - 17:48(แก้ไข)
เปิดกิจกรรม ฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำเข็ก ลุยเก็บกวาดรอต้อนรับนักท่องเที่ยว #JarmLocalNews

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว จาม ประจำจังหวัดพิษณุโลก รายงานข่าวว่า พิษณุโลกจัดกิจกรรมเปิดฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำเข็กประจําปี 2563 ทำความสะอาดเก็บขยะลำน้ำเข็กเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว 

เปิดกิจกรรม ฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำเข็ก ลุยเก็บกวาดรอต้อนรับนักท่องเที่ยว #JarmLocalNews

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น ทรัพย์ไพรวัลย์รีสอร์ทและศูนย์เรียนรู้ช้าง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเปิดฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำเข็ก ประจำปี 2563 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายณรงค์ สุภาวะ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก นายณัฐวัฒน์ วัฒนาประสิทธิ์ ประธานชมรมรักษ์ลำน้ำเข็ก พิษณุโลก พร้อมสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรมการเก็บขยะ เพื่อทำความสะอาดของลำน้ำเข็ก ต้อนรับนักท่องเที่ยว

เปิดกิจกรรม ฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำเข็ก ลุยเก็บกวาดรอต้อนรับนักท่องเที่ยว #JarmLocalNews
เปิดกิจกรรม ฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำเข็ก ลุยเก็บกวาดรอต้อนรับนักท่องเที่ยว #JarmLocalNews

จังหวัดพิษณุโลกมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวและร่วมกิจกรรมล่องแก่ง ทำให้เกิดขยะมูลฝอยตามแหล่งท่องเที่ยว แม่น้ำ ซึ่งเกิดจากการทิ้งขยะไม่ลงถัง ทิ้งขยะไม่ถูกประเภท ด้วยสาเหตุจากการเร่งรีบ หรือการละเลย การไม่ใส่ใจ และขาดจิตสำนึกถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นของนักท่องเที่ยว

เปิดกิจกรรม ฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำเข็ก ลุยเก็บกวาดรอต้อนรับนักท่องเที่ยว #JarmLocalNews
เปิดกิจกรรม ฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำเข็ก ลุยเก็บกวาดรอต้อนรับนักท่องเที่ยว #JarmLocalNews

ทำให้เกิดปัญหาทางด้านทัศนวิสัย กลิ่น ความสะอาด จังหวัดพิษณุโลกจึงอยากให้ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวตระหนักถึงความสำคัญของการทิ้งขยะให้เป็นที่ ลดการสร้างขยะในแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งช่วยร่วมกันรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก

เปิดกิจกรรม ฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำเข็ก ลุยเก็บกวาดรอต้อนรับนักท่องเที่ยว #JarmLocalNews
เปิดกิจกรรม ฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำเข็ก ลุยเก็บกวาดรอต้อนรับนักท่องเที่ยว #JarmLocalNews

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านความสะอาดของลำน้ำเข็ก ซึ่งเป็นเส้นทางในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงฤดูฝนของจังหวัดพิษณุโลก ทั้งปลูกจิตสำนึกเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยวจากการเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ และร่วมกันรักษาแหล่งท่องเที่ยว แหล่งน้ำ ด้วยกัน ร่วมกันสร้างกระแสลดการสร้างขยะในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวและทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน...

เปิดกิจกรรม ฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำเข็ก ลุยเก็บกวาดรอต้อนรับนักท่องเที่ยว #JarmLocalNews
เปิดกิจกรรม ฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำเข็ก ลุยเก็บกวาดรอต้อนรับนักท่องเที่ยว #JarmLocalNews
เปิดกิจกรรม ฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำเข็ก ลุยเก็บกวาดรอต้อนรับนักท่องเที่ยว #JarmLocalNews
เปิดกิจกรรม ฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำเข็ก ลุยเก็บกวาดรอต้อนรับนักท่องเที่ยว #JarmLocalNews

 

เรื่องและภาพโดย: วัฒนพร อัครชินพรรณ ทีมข่าวภูมิภาค จาม ประจำจังหวัดพิษณุโลก


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook