ข่าววันนี้ Share0 Tweet

ในหลวง-สมเด็จพระราชินี เสด็จฯ รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาวันนี้-วุฒิสภาเลือกประธานช่วงเย็น

Nabi
24 พฤษภาคม 2562 - 11:24(แก้ไข)
ในหลวง-สมเด็จพระราชินี เสด็จฯ รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาวันนี้-วุฒิสภาเลือกประธานช่วงเย็น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปทรงเปิดประชุมรัฐสภา 24 พฤษภาคมนี้

ในหลวง-สมเด็จพระราชินี เสด็จฯ รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาวันนี้-วุฒิสภาเลือกประธานช่วงเย็น

หลังจากที่ผ่านการเลือกตั้งมาหลายเดือน สำหรับวันนี้เป็นวันที่เปิดประชุมรัฐสภา ซึ่งทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เรื่องการเปิดประชุมรัฐสภา ถึงเลขาธิการวุฒิสภา มีใจความว่า

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปทรงเปิดประชุมรัฐสภา ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

ในหลวง-สมเด็จพระราชินี เสด็จฯ รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาวันนี้-วุฒิสภาเลือกประธานช่วงเย็น
ในหลวง-สมเด็จพระราชินี เสด็จฯ รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาวันนี้-วุฒิสภาเลือกประธานช่วงเย็น

ภายหลังทรงเปิดประชุมรัฐสภาแล้ว จะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกประธานวุฒิสภา และ รองประธานวุฒิสภา ส่วนการเลือก ประธานสภาผู้แทนราษฎร และ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร จะดำเนินการในวันถัดไป

สำหรับเวลา 17.30 น. วันนี้ (24 พ.ค.) วุฒิสภาจะมีการเลือก ประธาน, รองประธานคนที่หนึ่ง, รองประธานคนที่สอง โดยใช้กระบวนการออกเสียงเป็นการลับ

ในหลวง-สมเด็จพระราชินี เสด็จฯ รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาวันนี้-วุฒิสภาเลือกประธานช่วงเย็น
ในหลวง-สมเด็จพระราชินี เสด็จฯ รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาวันนี้-วุฒิสภาเลือกประธานช่วงเย็น

ในกระบวนการหากมีการเสนอชื่อบุคคลให้ดำรงตำแหน่งใด ต้องได้เสียง ส.ส.รับรอง เกิน 20 คน หากตำแหน่งใดมีการเสนอชื่อเพียงบุคคลเดียว ให้ถือว่าได้รับเลือกในตำแหน่งดังกล่าว แต่หากมีชื่อที่เสนอเกินกว่า 1 คนให้ใช้การลงคะแนนลับ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก WorkpointNews 


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook