ข่าววันนี้ Share0 Tweet

มาดูตราสัญลักษณ์ และสีประจำที่แตกต่างกันของแต่ละพระองค์

Herr Forscher Jarm
17 ตุลาคม 2559 - 19:51(แก้ไข)
มาดูตราสัญลักษณ์ และสีประจำที่แตกต่างกันของแต่ละพระองค์

          ถือว่ารู้ไว้เป็นศรีแก่ตัว อย่างที่ทราบกันดีราชวงศ์ไทย์มีตราสัญลักษณ์ประจำของแต่ละพระองค์ เพื่อให้ไม่เกิดความสับสน เรามาดูกันว่า ตราสัญลักษณ์ สี ประจำของแต่ละพระองค์เป็นแบบไหนกันบ้าง

มาดูตราสัญลักษณ์ และสีประจำที่แตกต่างกันของแต่ละพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อักษรพระนามย่อ "ภปร" สีประจำพระองค์ "สีเหลือง"

มาดูตราสัญลักษณ์ และสีประจำที่แตกต่างกันของแต่ละพระองค์

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

อักษรพระนามย่อ "สก" สีประจำพระองค์ "สีฟ้า"

มาดูตราสัญลักษณ์ และสีประจำที่แตกต่างกันของแต่ละพระองค์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

อักษรพระนามย่อ "มวก" สีประจำพระองค์ "สีเหลือง"

มาดูตราสัญลักษณ์ และสีประจำที่แตกต่างกันของแต่ละพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อักษรพระนามย่อ "สธ" สีประจำพระองค์ "สีม่วง"

มาดูตราสัญลักษณ์ และสีประจำที่แตกต่างกันของแต่ละพระองค์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

อักษรพระนามย่อ "จภ" สีประจำพระองค์ "สีส้ม"

มาดูตราสัญลักษณ์ และสีประจำที่แตกต่างกันของแต่ละพระองค์

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

อักษรพระนามย่อ "อร" สีประจำพระองค์ "สีแดง"

มาดูตราสัญลักษณ์ และสีประจำที่แตกต่างกันของแต่ละพระองค์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ

อักษรพระนามย่อ "สล" สีประจำพระองค์ "สีม่วง"

มาดูตราสัญลักษณ์ และสีประจำที่แตกต่างกันของแต่ละพระองค์

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

อักษรพระนามย่อ"พภ" สีประจำพระองค์ "สีส้ม"

มาดูตราสัญลักษณ์ และสีประจำที่แตกต่างกันของแต่ละพระองค์

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

อักษรพระนามย่อ "สร" สีประจำพระองค์ "สีส้ม"

มาดูตราสัญลักษณ์ และสีประจำที่แตกต่างกันของแต่ละพระองค์

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

อักษรพระนามย่อ "ทป" สีประจำพระองค์ "สีฟ้า"

มาดูตราสัญลักษณ์ และสีประจำที่แตกต่างกันของแต่ละพระองค์

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

อักษรพระนามย่อ "สภ" สีประจำพระองค์ "สีฟ้า"

มาดูตราสัญลักษณ์ และสีประจำที่แตกต่างกันของแต่ละพระองค์

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ohm

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook