ข่าววันนี้ Share0 Tweet

นักโบราณคดีขุดพบโครงกระดูกวัวในยุคทวารวดี สภาพถูกมัดฝังอยู่ใต้เมืองโบราณบ้านคูเมือง

Herr Forscher Jarm
23 สิงหาคม 2560 - 14:00(แก้ไข)
นักโบราณคดีขุดพบโครงกระดูกวัวในยุคทวารวดี สภาพถูกมัดฝังอยู่ใต้เมืองโบราณบ้านคูเมือง

      สำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยาได้เผยแพร่ภาพการค้นพบโครงกระดูกวัวยุคทวารวดี อยู่ในสภาพถูกมัดขาเอาไว้  ฝั่งอยู่ในดินที่เมืองโบราณบ้านคูเมือง

นักโบราณคดีขุดพบโครงกระดูกวัวในยุคทวารวดี สภาพถูกมัดฝังอยู่ใต้เมืองโบราณบ้านคูเมือง

      เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม เฟซบุ๊คเพจ สำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา รายงานว่า  กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการโครงการการขุดค้นทางโบราณคดีเมืองโบราณบ้านคูเมือง ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในปีงบประมาณ 2560

     เมืองโบราณบ้านคูเมือง เป็นเมืองสมัยทวารวดี ที่มีคูน้ำล้อมรอบเมือง มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 11 - 12 เป็นเมืองโบราณที่เคยมีการขุดค้นทางโบราณคดีของคณะโบราณคดีมาแล้วเมื่อปี 2521-2522 และมีการพบชิ้นส่วนธรรมจักร ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมยอดของอาคาร พระพุทธรูปสมัยทวารวดี ระฆังหิน เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาและจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี

นักโบราณคดีขุดพบโครงกระดูกวัวในยุคทวารวดี สภาพถูกมัดฝังอยู่ใต้เมืองโบราณบ้านคูเมือง

    ในปีงบประมาณ 2560 จากการขุดค้นทางโบราณคดีภายในเมือง พบพื้นที่อยู่อาศัยสมัยทวารวดี ในพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของเมือง โดยพบชิ้นส่วนภาชนะดินเผา เครื่องประดับ เช่นลูกปัด และนิเวศน์วัตถุประเภท กระดูกสัตว์ เช่นกระดูกปลา เต่า จระเข้ นอกจากนี้ พบหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญ ได้แก่ 

    1. โครงกระดูกมนุษย์ สภาพไม่สมบูรณ์ อยู่ในชั้นดินวัฒนธรรมทวารวดี จากการวิเคราะห์เบื้องต้น เป็นโครงกระดูกเด็ก มีความสูงมากกว่า 100 เซนติเมตร ไม่ทราบอายุ เพศที่แน่นอน มีการวางศพแบบนอนหงาย มีการมัดขา ปัจจุบันเก็บรักษาและจัดแสดงชั่วคราวที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี 

   2. พบโครงกระดูกสัตว์ สภาพเกือบสมบูรณ์ ในชั้นดินทางวัฒนธรรมทวารวดี จากการวิเคราะห์เบื้องต้น เป็นโครงกระดูกวัว มีการวางตัววัวในลักษณะนอนตะแคงข้างและมีการมัดขา แล้วจึงทำการกลบฝัง อยู่บริเวณที่เป็นคันดินของเมือง ทั้งนี้จะดำเนินการจำลองโครงกระดูกและจะนำขึ้นไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ หลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากการขุดค้น อยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ ซึ่งจะมีการเผยแพร่ในขั้นตอนต่อไป

นักโบราณคดีขุดพบโครงกระดูกวัวในยุคทวารวดี สภาพถูกมัดฝังอยู่ใต้เมืองโบราณบ้านคูเมือง

นักโบราณคดีขุดพบโครงกระดูกวัวในยุคทวารวดี สภาพถูกมัดฝังอยู่ใต้เมืองโบราณบ้านคูเมือง

นักโบราณคดีขุดพบโครงกระดูกวัวในยุคทวารวดี สภาพถูกมัดฝังอยู่ใต้เมืองโบราณบ้านคูเมือง

นักโบราณคดีขุดพบโครงกระดูกวัวในยุคทวารวดี สภาพถูกมัดฝังอยู่ใต้เมืองโบราณบ้านคูเมือง

นักโบราณคดีขุดพบโครงกระดูกวัวในยุคทวารวดี สภาพถูกมัดฝังอยู่ใต้เมืองโบราณบ้านคูเมือง

นักโบราณคดีขุดพบโครงกระดูกวัวในยุคทวารวดี สภาพถูกมัดฝังอยู่ใต้เมืองโบราณบ้านคูเมือง

นักโบราณคดีขุดพบโครงกระดูกวัวในยุคทวารวดี สภาพถูกมัดฝังอยู่ใต้เมืองโบราณบ้านคูเมือง

นักโบราณคดีขุดพบโครงกระดูกวัวในยุคทวารวดี สภาพถูกมัดฝังอยู่ใต้เมืองโบราณบ้านคูเมือง

นักโบราณคดีขุดพบโครงกระดูกวัวในยุคทวารวดี สภาพถูกมัดฝังอยู่ใต้เมืองโบราณบ้านคูเมือง

นักโบราณคดีขุดพบโครงกระดูกวัวในยุคทวารวดี สภาพถูกมัดฝังอยู่ใต้เมืองโบราณบ้านคูเมือง

นักโบราณคดีขุดพบโครงกระดูกวัวในยุคทวารวดี สภาพถูกมัดฝังอยู่ใต้เมืองโบราณบ้านคูเมือง

นักโบราณคดีขุดพบโครงกระดูกวัวในยุคทวารวดี สภาพถูกมัดฝังอยู่ใต้เมืองโบราณบ้านคูเมือง

นักโบราณคดีขุดพบโครงกระดูกวัวในยุคทวารวดี สภาพถูกมัดฝังอยู่ใต้เมืองโบราณบ้านคูเมือง

นักโบราณคดีขุดพบโครงกระดูกวัวในยุคทวารวดี สภาพถูกมัดฝังอยู่ใต้เมืองโบราณบ้านคูเมือง

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก สำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook