การเมือง Share0 Tweet

ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง สั่ง นายกรุง ศรีวิไล หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.

Nabi
3 ธันวาคม 2562 - 13:08(แก้ไข)
ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง สั่ง นายกรุง ศรีวิไล หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.

ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง สั่ง นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 พรรคพลังประชารัฐ หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. หลังศาลรับคำร้อง กกต. แจกใบเหลือง กรณีบุคคลใกล้ชิดของนายกรุงศรีวิไล ใส่ซองช่วยงานศพ ซึ่ง กกต.เห็นว่า เข้าข่ายผิด พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. มาตรา 73 (1)

ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง สั่ง นายกรุง ศรีวิไล หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.

วันที่ 2 ธ.ค. ที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง (ศาลฎีกานักการเมือง) สนามหลวง ศาลนัดฟังคำสั่งในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่สําหรับเขตเลือกตั้งนั้น และให้สมาชิกภาพของ ส.ส. ที่ได้รับเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งนั้นสิ้นสุดลง กับ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ จากกรณีบุคคลใกล้ชิดใส่ซองช่วยงานศพ ซึ่ง กกต. เห็นว่าเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 73 (1) ให้ เสนอให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง

ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง สั่ง นายกรุง ศรีวิไล หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.
ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง สั่ง นายกรุง ศรีวิไล หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.
ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง สั่ง นายกรุง ศรีวิไล หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.

โดยวันนี้ผู้รับมอบอำนาจ กกต. เดินทางมาศาล โดยศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้ตรวจคำร้องแล้ว มีคำสั่งรับคำร้อง และบัญชีระบุพยานของผู้ร้องไว้พิจารณา ให้ตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 25 ธ.ค.นี้ เวลา 10.00 น.

ทั้งนี้ศาลได้มีหมายแจ้งคำสั่งวันนัด และส่งสำเนาคำร้องเอกสารประกอบคำร้องและบัญชีระบุพยานของผู้ร้องให้แก่นายกรุงศรีวิไล (โดยการส่ง ถ้าไม่มีผู้รับหรือไม่ สามารถทำได้ให้ปิดหมายไว้ที่ภูมิลำเนาหรือที่อยู่ของผู้คัดค้านและให้มีผลใช้ใช้ได้ทันที)

ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง สั่ง นายกรุง ศรีวิไล หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.
ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง สั่ง นายกรุง ศรีวิไล หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.

โดยให้ นายกรุงศรีวิไล ยื่นหนังสือคำคัดค้านเอกสารประกอบคำคัดค้าน และบัญชีระบุพยานภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันรับสำเนาคำร้อง พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งคำสั่งรับคำร้องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบ ทั้งนี้ เนื่องจากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้ว จึงให้ผู้คัดค้านหยุดปฏิบัติหน้าที่ ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 มาตรา 133, 138 วรรคสาม

ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง สั่ง นายกรุง ศรีวิไล หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก WorkpointNews


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook