การเมือง Share0 Tweet

สิระ ลงพื้นที่เกาะช้าง แก้ปัญหาที่ดินทำกิน ชาวบ้าน เฮ! รับปีใหม่ ได้ของขวัญชิ้นใหญ่

Nabi
28 ธันวาคม 2562 - 15:45(แก้ไข)
สิระ ลงพื้นที่เกาะช้าง แก้ปัญหาที่ดินทำกิน ชาวบ้าน เฮ! รับปีใหม่ ได้ของขวัญชิ้นใหญ่

“สิระ” ลงพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านเกาะช้าง ประโยชน์ในที่ดินทำกิน ข้อพิพาทกับหน่วยงานรัฐ ล่าสุด แจ้งข่าวดีกับชาวบ้านกรณี ข้อพิพาทเรื่องที่ดินทำกิน ต.เกาะช้าง เจ้าหน้าที่รัฐจะไม่สามารถเเจ้งความดำเนินคดีได้

สิระ ลงพื้นที่เกาะช้าง แก้ปัญหาที่ดินทำกิน ชาวบ้าน เฮ! รับปีใหม่ ได้ของขวัญชิ้นใหญ่

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 9 พ.ย.62 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการกฏหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน เรื่องการประกาศเขตอุทยานฯเมื่อช่วงปี 2525 และประกาศ น.ส.ล. เมื่อช่วงปี 2538 ทับที่ดินทำกินดั้งเดิมของชาวบ้านเกาะช้าง โดยข้อร้องเรียนดังกล่าวของชาวบ้านเกาะช้างนั้นประกอบไปด้วย 1.ขอให้ชะลอการดำเนินคดีกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ข้อพิพาท 2.ผู้ที่ถูกดำเนินคดีและผู้ถูกไล่รื้อ ขอให้ชะลอการรื้อถอน 3.ขอให้กันพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยมาก่อนการประกาศ ตามมติ ครม.ลงวันที่ 6 กันยายน 2510

สิระ ลงพื้นที่เกาะช้าง แก้ปัญหาที่ดินทำกิน ชาวบ้าน เฮ! รับปีใหม่ ได้ของขวัญชิ้นใหญ่

สิระ ลงพื้นที่เกาะช้าง แก้ปัญหาที่ดินทำกิน ชาวบ้าน เฮ! รับปีใหม่ ได้ของขวัญชิ้นใหญ่
สิระ ลงพื้นที่เกาะช้าง แก้ปัญหาที่ดินทำกิน ชาวบ้าน เฮ! รับปีใหม่ ได้ของขวัญชิ้นใหญ่

ล่าสุด นายสิระ ได้แจ้งข่าวดีกับชาวบ้านกรณี ข้อพิพาทเรื่องที่ดินทำกิน ต.เกาะช้าง โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ 2-3-4 ทั้งนี้นายสิระได้นำเอกสารของ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0105.01/ 42126 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ลงนามโดย นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผอ.ศูนย์บริการประชาชน ปฏิบัติราชการแทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องขอให้เร่งรัดการการพิสูจน์สิทธิและออกเอกสารสิทธิในที่ดิน ข้อความที่สำคัญในเอกสาร ขอให้เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง "ชะลอการดำเนินคดีกับราษฎร"ที่อยู่ในพื้นที่พิพาท

สิระ ลงพื้นที่เกาะช้าง แก้ปัญหาที่ดินทำกิน ชาวบ้าน เฮ! รับปีใหม่ ได้ของขวัญชิ้นใหญ่
สิระ ลงพื้นที่เกาะช้าง แก้ปัญหาที่ดินทำกิน ชาวบ้าน เฮ! รับปีใหม่ ได้ของขวัญชิ้นใหญ่
สิระ ลงพื้นที่เกาะช้าง แก้ปัญหาที่ดินทำกิน ชาวบ้าน เฮ! รับปีใหม่ ได้ของขวัญชิ้นใหญ่

หลังจากนั้น นายสิระ - นายโสภณ จันเดิม ส.อบจ.ตราด เขต อ.เกาะช้าง นายวันรุ่ง ขนรกุล กำนัน ต.เกาะช้าง-นายสารพล ประศาสน์ศิลป์-นายจักรกฤษณ์ เพิ่มทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล ต.เกาะช้าง-นายเติมศักดิ์ เสริฐศรี สารวัตรกำนัน ต.เกาะช้างใต้-ป้านงลักษณ์ ประศาสน์ศิลป์

ได้นำชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า 40 คน อันเนื่องมาจากได้รับข้อพิพาทจากหน่วยงานรัฐ เพื่อเดินทางไปยังสภ.เกาะช้าง พร้อมถือเอกสารของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ไปให้พนักงานสอบสวน ช่วยลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

สิระ ลงพื้นที่เกาะช้าง แก้ปัญหาที่ดินทำกิน ชาวบ้าน เฮ! รับปีใหม่ ได้ของขวัญชิ้นใหญ่
สิระ ลงพื้นที่เกาะช้าง แก้ปัญหาที่ดินทำกิน ชาวบ้าน เฮ! รับปีใหม่ ได้ของขวัญชิ้นใหญ่
สิระ ลงพื้นที่เกาะช้าง แก้ปัญหาที่ดินทำกิน ชาวบ้าน เฮ! รับปีใหม่ ได้ของขวัญชิ้นใหญ่

และเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อจากนี้ไป หากชาวบ้านเข้าไปทำกินหรือใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ครอบครองมาช้านาน และ อยู่ระหว่างกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์เจ้าหน้าที่รัฐจะไม่สามารถเเจ้งความดำเนินคดีได้ ทั้งนี้ชาวบ้านยังได้ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกว่าจะไม่มีการบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติมอย่างแน่นอน

Loading...

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook