การเมือง Share0 Tweet

อนาคตใหม่ รอดคดี ไม่โดนยุบพรรค ไม่เข้าข่าย ล้มล้างการปกครอง

Nabi
21 มกราคม 2563 - 12:26(แก้ไข)
อนาคตใหม่ รอดคดี ไม่โดนยุบพรรค ไม่เข้าข่าย ล้มล้างการปกครอง

ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้นัดอ่านคำวินิจฉัยของพรรคอนาคตใหม่ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ, ปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะกรรมการบริหารว่าเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ ตามคำร้องของ ณฐพร โตประยูร หรือที่เรียกว่าคดีอิลลูมินาติ วันนี้ 21 ม.ค. 63 ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยพิจารณาไม่ยุบอนาคตใหม่

อนาคตใหม่ รอดคดี ไม่โดนยุบพรรค ไม่เข้าข่าย ล้มล้างการปกครอง

นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานที่ตรวจการแผ่นดิน โจทย์ยื่นคําร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 โดยใช้สิทธิ์ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 50 โดยมี 4 ผู้ถูกร้อง ดังนี้ - พรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1 - นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้องที่ 2 - นายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ถูกร้องที่ 3 - คณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 4

อนาคตใหม่ รอดคดี ไม่โดนยุบพรรค ไม่เข้าข่าย ล้มล้างการปกครอง
อนาคตใหม่ รอดคดี ไม่โดนยุบพรรค ไม่เข้าข่าย ล้มล้างการปกครอง
อนาคตใหม่ รอดคดี ไม่โดนยุบพรรค ไม่เข้าข่าย ล้มล้างการปกครอง

ทั้งนี้ นายณฐพร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ รวมทั้งเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งของ นายธนาธร, นายปิยบุตร และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่

วันนี้ 21 ม.ค. 63 นายณฐพร ได้เดินทางมาฟังศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยในคดีล้มล้างการปกครองของพรรคอนาคตใหม่ โดยยืนยันว่า การยื่นร้องดำเนินคดีแค่ต้องการให้ยุติการกระทำตามคำร้อง ไม่มีเจตนากลั่นแกล้งให้พรรคการเมืองมีปัญหา ส่วนที่พรรคอนาคตใหม่ อ้างว่าคำร้องไม่ถูกต้องแต่ต้น ให้รอศาลพิจารณา พร้อมยืนยันว่า มั่นใจในพยานหลักฐานของตัวเองและการยื่นก็ถูกช่องทาง

อนาคตใหม่ รอดคดี ไม่โดนยุบพรรค ไม่เข้าข่าย ล้มล้างการปกครอง
อนาคตใหม่ รอดคดี ไม่โดนยุบพรรค ไม่เข้าข่าย ล้มล้างการปกครอง
อนาคตใหม่ รอดคดี ไม่โดนยุบพรรค ไม่เข้าข่าย ล้มล้างการปกครอง

และล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย ข้อบังคับพรรคและสัญลักษณ์ผ่านกระบวนการพิจารณาของ กกต.มาแล้ว พรรคอนาคตใหม่รอดคดี ไม่โดนยุบพรรค ส่วนพฤติกรรมของ นายธนาธร นายปิยบุตร และกรรมการบริหารพรรค ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอว่าใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก WorkpointNews


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook