บทความล่าสุด
ประชาสัมพันธ์Share0Tweet

ไปรษณีย์ไทย เปิดโครงการ ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

Aurora Jarm
Aurora Jarm
15 ธันวาคม 2560 - 18:03(แก้ไข)
ไปรษณีย์ไทย เปิดโครงการ ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

ไปรษณีย์ไทย เปิดโครงการ ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ที่ 3 จากซ้าย) และนางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ซ้ายสุด) ร่วมเปิดโครงการ “ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” จังหวัดน่าน น้อมนำศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พัฒนาชุมชนท้องถิ่นผ่านเครือข่าย “บ้าน วัด โรงเรียน” ผ่านการใช้ที่ทำการไปรษณีย์เป็นศูนย์กลาง เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ลานข่วงเมือง จังหวัดน่าน

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook