ประชาสัมพันธ์ Share0 Tweet

เที่ยวอย่างอุ่นใจ แนะ!! เลือกใช้บริการรถเช่าเหมาที่ได้คุณภาพ

พลอยมึน Jarm
6 ธันวาคม 2560 - 10:39(แก้ไข)
เที่ยวอย่างอุ่นใจ แนะ!! เลือกใช้บริการรถเช่าเหมาที่ได้คุณภาพ

เที่ยวอย่างอุ่นใจ แนะ!! เลือกใช้บริการรถเช่าเหมาที่ได้คุณภาพ

เที่ยวอย่างอุ่นใจ แนะ!! เลือกใช้บริการรถเช่าเหมาที่ได้คุณภาพ

ด้านคุณภาพตัวรถ

+จดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะ (ป้ายเหลือง)

+ผ่านการตรวจสภาพรถและชำระภาษี ถูกต้อง

+ติดตั้ง GPS Tracking

+ต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 

(เข็มขัดนิรภัย ประตูฉุกเฉิน ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก)

 

ด้านคุณสมบัติคนขับ

+ตรวจสอบชื่อ-สกุล เลขที่ใบอนุญาตขับรถ ต้องตรงตามประเภทของรถ (รถบัสโดยสารขนาดใหญ่/รถตู้)

+ต้องมีแผนการเดินทาง เส้นทางการเดินรถ จุดพักรถและจุดเปลี่ยนผู้ขับรถชัดเจน

+คนขับรถ แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์

+มีสมุดจดบันทึกข้อมูลประจำรถ

+ขับรถติดต่อกันได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง หยุดพักไม่น้อยกว่า 30 นาที และขับรถต่อได้อีกไม่เกิน 4 ชั่วโมง

 

# แจ้งเหตุ ร้องเรียน ติดตามรถสาธารณะ 

โหลดเลย "DLT GPS"

สำหรับระบบ IOS : https://itunes.apple.com/th/ app/dlt-gps/id1099698706…

สำหรับระบบ Android : https://play.google.com/store/ apps/details…

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook