ประชาสัมพันธ์ Share0 Tweet

อ้วน รังสิต-พริม พริมา เข้าร่วมบันทึกภาพและขับร้องบทเพลง สยามินทร์วชิราลงกรณ์

Aurora Jarm
12 กรกฏาคม 2561 - 17:36(แก้ไข)
อ้วน รังสิต-พริม พริมา เข้าร่วมบันทึกภาพและขับร้องบทเพลง สยามินทร์วชิราลงกรณ์

อ้วน รังสิต-พริม พริมา เข้าร่วมบันทึกภาพและขับร้องบทเพลง สยามินทร์วชิราลงกรณ์

          เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 นักแสดงช่อง 3 จากละครข้ามสีทันดร อ้วน-รังสิต ศิรนานนท์ และ พริม-พริมา พันธุ์เจริญ เข้าร่วมบันทึกภาพและขับร้องบทเพลง “สยามมินทร์วชิราลงกรณ์” ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) และเป็นการเผยแพร่บทเพลงเฉลิมพระเกียรติให้กับประชาชนทั่วไปได้รับฟังกันในวงกว้าง นอกจากนี้ภายในงานนี้ยังได้มีพิธีการมอบบทเพลงเฉลิมพระเกียรติให้กับหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย

อ้วน รังสิต-พริม พริมา เข้าร่วมบันทึกภาพและขับร้องบทเพลง สยามินทร์วชิราลงกรณ์

อ้วน รังสิต-พริม พริมา เข้าร่วมบันทึกภาพและขับร้องบทเพลง สยามินทร์วชิราลงกรณ์

อ้วน รังสิต-พริม พริมา เข้าร่วมบันทึกภาพและขับร้องบทเพลง สยามินทร์วชิราลงกรณ์

อ้วน รังสิต-พริม พริมา เข้าร่วมบันทึกภาพและขับร้องบทเพลง สยามินทร์วชิราลงกรณ์

อ้วน รังสิต-พริม พริมา เข้าร่วมบันทึกภาพและขับร้องบทเพลง สยามินทร์วชิราลงกรณ์

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook