ประชาสัมพันธ์ Share0 Tweet

องค์การช่วยเหลือเด็ก Save the Children ชวนคนไทย สร้างพื้นที่ปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก

Aurora Jarm
29 มีนาคม 2562 - 15:17(แก้ไข)
องค์การช่วยเหลือเด็ก Save the Children ชวนคนไทย สร้างพื้นที่ปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก
องค์การช่วยเหลือเด็ก Save the Children ชวนคนไทย สร้างพื้นที่ปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก

“ไคนัน ฮาวตัน” ผู้อำนวยการองค์การช่วยเหลือเด็ก Save the Children (คนที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วย “อรุณรัตน์ วัฒนผลิน” ผู้ประสานงานโครงการสุขภาพและความปลอดภัยในเด็ก องค์การช่วยเหลือเด็ก Save the Children (คนที่ 4 จากซ้าย) และ “ชุติมา บุญไทย” เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส องค์การช่วยเหลือเด็ก Save the Children (คนที่ 2 จากซ้าย) เปิดงาน “Road Safety Zone for Kids” ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกันน็อก หนึ่งในกิจกรรมภายใต้ “โครงการ 7 เปอร์เซ็นต์”

โดยมี ดร.สุธามาศ โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าสามอิน (คนที่ 1 จากซ้าย) และสาวสวยดีกรีรองนางสาวไทย “ปูเน่-อนัญญาลัลน์ วัฒนะนุพงษ์” (คนที่ 5 จากซ้าย) มาร่วมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook