วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564
ครบรอบ  22 ปี มูลนิธิดำรงชัยธรรม มอบโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทย
SHARE

ครบรอบ 22 ปี มูลนิธิดำรงชัยธรรม มอบโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทย

โพสต์โดย Aurora Jarm เมื่อ 7 ตุลาคม 2563 - 15:40

เป็นระยะกว่า 22 ปีที่ “มูลนิธิดำรงชัยธรรม” ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย ภายใต้โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” ชมรมบัณฑิตทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม จึงเป็นผลผลิตหนึ่งของต้นไม้ใหญ่ ที่มีแนวคิดและความตั้งใจอันดี ที่เหล่าบัณฑิตนักเรียนทุนจะสร้างสรรค์สิ่งดีงาม กลับคืนแก่สังคมร่วมกัน ตามเจตนารมณ์การมอบทุนการศึกษาของคุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาด้วยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องครบวงจรจนจบปริญญาตรีให้กับเยาวชนไทย ที่ตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี กิจกรรมเด่น แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

ครบรอบ  22 ปี มูลนิธิดำรงชัยธรรม มอบโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทย

โดยทางมูลนิธิดำรงชัยธรรมเล็งเห็นความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันของเยาวชนมาโดยตลอด ดังนั้นทุนการศึกษาที่มอบให้กับเยาวชนจะครอบคลุมในทุกส่วนที่มีความจำเป็นต่อการศึกษาและการดำรงชีพ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าที่พัก ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยทางมูลนิธิฯ ไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องกลับมาตอบแทนใดๆทั้งสิ้น ขอให้เป็นคนดีของสังคมและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นต่อได้

ครบรอบ  22 ปี มูลนิธิดำรงชัยธรรม มอบโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทย
ครบรอบ  22 ปี มูลนิธิดำรงชัยธรรม มอบโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทย
ครบรอบ  22 ปี มูลนิธิดำรงชัยธรรม มอบโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทย

ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีนักเรียนทุนซึ่งสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตคุณภาพออกสู่สังคมได้เป็นผลสำเร็จแล้วทั้งหมด 18 รุ่น จำนวน 486 คน จากหลากหลายสถาบันการศึกษาชั้นนำ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ฯลฯ และได้ออกไปต่อยอดให้สังคมแล้วในหลากหลายสาขาอาชีพ อาทิ แพทย์, วิศวกร, เภสัชกร, ครู, อาจารย์ ฯลฯ

ภายในงานนอกจากจัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมแนะนำบัณฑิตใหม่ โดยในปีนี้มีบัณฑิตจากมูลนิธิดำรงชัยธรรมที่จบการศึกษา ทั้งหมด 15 คน รวมทั้งมีการมอบเกียรติบัตร และให้โอวาทโดยคุณไพบูลย์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป พร้อมกันนี้ยังมีนักเรียนทุนรุ่นล่าสุดมาร่วมแสดงความยินดีแก่เหล่าบัณฑิตอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม “น้องอยากรู้ พี่อยากแชร์” โดยรุ่นพี่บัณฑิตร่วมถ่ายทอดเทคนิคขจัดอุปสรรค เพื่องานที่ฝัน ให้กับน้องบัณฑิต เพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานและชีวิตจริง ปิดท้ายด้วยพิธีผูกข้อมือ และมอบของที่ระลึกจากพี่สู่น้อง

ร้อยตรี ธนา ภัทรภาษิต บัณฑิตทุนรุ่น 11 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันประกอบอาชีพ อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น ๑) สถาบันพัฒนา ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น ๒) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ เปิดเผยว่า

ครบรอบ  22 ปี มูลนิธิดำรงชัยธรรม มอบโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทย
ร้อยตรี ธนา ภัทรภาษิต

“มูลนิธิดำรงชัยธรรมให้เรามากกว่าทุนการศึกษา และเป็นมากกว่าบ้าน ถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับมาเยี่ยมเยียนพี่ๆน้องๆอยู่เสมอ อยากให้ทุกคนรักษาโอกาสครั้งสำคัญนี้ไว้และตั้งใจทำอย่างเต็มที่ เพราะโอกาสมักจะนำสิ่งดีๆมาให้เราเสมอ ในภายภาคหน้าหากเราอยากทำอาชีพอะไร เราต้องศึกษาถึงหลักเกณฑ์และรายละเอียดต่างๆ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ข้อดีหรือข้อด้อยของอาชีพนั้นๆได้ ควรวางระบบชีวิตให้ดี และควรมีแผนสำรองในอนาคตอยู่เสมอ และสิ่งสำคัญที่สุดที่อยากจะฝากไว้ก็คือ ในครั้งหนึ่งเราทุกคนในที่นี้เคยขาดโอกาส และได้รับโอกาสที่ดีจากมูลนิธิฯ หากเรามีโอกาสที่จะเป็นผู้ให้กลับคืนบ้าง ก็อย่าลืมที่จะตอบแทนสังคมด้วยนะครับ”

นางสาวพลอยไพลิน ศิริสม บัณฑิตทุนรุ่น 17 สำเร็จการศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดเผยว่า

ครบรอบ  22 ปี มูลนิธิดำรงชัยธรรม มอบโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทย
ครบรอบ  22 ปี มูลนิธิดำรงชัยธรรม มอบโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทย

“ขอบคุณคุณไพบูลย์ ดำรงค์ชัยธรรม รวมถึงผู้ใหญ่ใจดีและคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้โอกาสหนูได้รับทุนของมูลนิธิดำรงชัยธรรม และได้รับการศึกษาที่ดีจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันหนูได้บรรจุเข้ารับราชการครู เพราะอยากจะตอบแทนสังคม โดยการทำหน้าที่ครูให้ดีที่สุด หนูคิดว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน และในอนาคตหากมีทุนเพียงพอก็อยากจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กๆที่ขาดโอกาสเช่นกันค่ะ”

นางสาวบุญร้อง จะปอ บัณฑิตทุนรุ่น 16 สำเร็จการศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เปิดเผยว่า

ครบรอบ  22 ปี มูลนิธิดำรงชัยธรรม มอบโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทย

“วันนี้หนูได้พิสูจน์ตัวเองด้วยการตั้งใจเรียนและเป็นบัณฑิตได้สำเร็จ ขอบคุณที่ให้โอกาสเด็กชนเผ่าที่ยากจนและไม่มีสัญชาติ รู้สึกประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของมูลนิธิดำรงชัยธรรม ซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่ที่รวมเด็กยากไร้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ทั้งจากต่างจังหวัดและในเมืองใหญ่ให้ได้มารู้จักกัน เป็นครอบครัวที่ดูแลกันเหมือนพี่น้อง คอยให้กำลังใจและรับฟังปัญหาซึ่งกันและกันเสมอมา ขอบคุณจากใจค่ะ”


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

ร่วมงานกับเรา | เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com