วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564
ลงนามความร่วมมือ ร่วมวิจัยนวัตกรรมอาหาร ปลอดภัย-ยั่งยืน ระหว่าง เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ และ ม.เกษตรศาสตร์
SHARE

ลงนามความร่วมมือ ร่วมวิจัยนวัตกรรมอาหาร ปลอดภัย-ยั่งยืน ระหว่าง เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ และ ม.เกษตรศาสตร์

โพสต์โดย Aurora Jarm เมื่อ 17 มีนาคม 2564 - 17:19

ลงนามเอ็มโอยู – เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จับมือ ม.เกษตรฯ ร่วมลงนามเอ็มโอยู ยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรมอาหารที่ปลอดภัยและยั่งยืน

ลงนามความร่วมมือ ร่วมวิจัยนวัตกรรมอาหาร ปลอดภัย-ยั่งยืน ระหว่าง เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ และ ม.เกษตรศาสตร์

‘เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์’(NSL) ผู้ผลิตและจำหน่ายแซนวิชอบร้อน เบเกอรี่ ขนมขบเคี้ยว นำเข้าและจำหน่ายเนื้อสัตว์และผักแช่แข็ง ร่วมมือกับ 3 หน่วยงานจาก ม.เกษตรฯ ได้แก่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ลงนามสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัย เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยและต่อยอดนวัตกรรมอาหารจากหิ้งสู่ห้าง” สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารที่ส่งเสริมสุขภาพและปลอดภัย พร้อมส่งเสริมโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัย ตอกย้ำกลยุทธ์ “Nutrition Sustainable for Life” มุ่งผลิตอาหารด้วยนวัตกรรม ยึดหลักความยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้บริโภค

โดย นายสมชาย อัศวปิยานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัยกับ 3 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในหัวข้อ “การพัฒนางานวิจัยและต่อยอดนวัตกรรมอาหารจากหิ้งสู่ห้าง” เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนการยกระดับเทคโนโลยีอาหารเพื่อสร้างนวัตกรรมอาหารที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ และความสุขให้กับผู้บริโภค

ลงนามความร่วมมือ ร่วมวิจัยนวัตกรรมอาหาร ปลอดภัย-ยั่งยืน ระหว่าง เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ และ ม.เกษตรศาสตร์

“บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะสานต่อธุรกิจผ่านกลยุทธ์ “Nutrition Sustainable for Life” ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมอาหารที่ยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และให้สารอาหารที่เพียงพอต่อร่างกายและดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคในหลากหลายช่วงวัย

ทิศทางธุรกิจในปีนี้ NSL จะมุ่งขยายพอร์ตสินค้าไปยังตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ ที่ตอบโจทย์สังคมไทยที่เริ่มเป็น Aging Society รวมไปถึงอาหารที่เหมาะกับการพัฒนาการของเด็ก นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาในกลุ่ม Plant-based Food ที่กำลังเป็นเทรนด์ที่มาแรงในตลาดโลกอีกด้วย

สำหรับธุรกิจฟู้ด เซอร์วิส ประกอบไปด้วยอาหารแช่แข็ง และอาหาร Ready-to-Eat เราเน้นพัฒนาไปที่อาหารรูปแบบพร้อมรับประทานหรือ Retort Pouch ซึ่งจะทำทั้งตลาดภายในประเทศและส่งออก เพื่อเสริมกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน ความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและนวัตกรรม เรารู้สึกเป็นเกียรติที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตกลงที่จะเดินหน้าโครงการที่มีคุณค่าต่อสังคมกับ NSL”

ลงนามความร่วมมือ ร่วมวิจัยนวัตกรรมอาหาร ปลอดภัย-ยั่งยืน ระหว่าง เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ และ ม.เกษตรศาสตร์

ทางด้านดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “ทางมหาวิทยาลัยฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับบริษัทเอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ในการส่งเสริมนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่มีความสามารถและวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนางานวิจัยไปสู่ผลงานเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ

เนื่องด้วยคุณสมชาย เป็นศิษย์เก่าจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาองค์ความรู้จนเกิดเป็นความร่วมมือกับทั้ง 3 องค์กร ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ตั้งแต่การหาส่วนผสมหรือสารที่มีคุณสมบัติหลากหลายจากพืช เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุยั่งยืน ปัญญาประดิษฐ์ สารสกัด สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ไปจนถึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแปรรูปที่ให้คุณภาพอาหารสูงขึ้น เราหวังว่าความร่วมมือ “การพัฒนางานวิจัยและต่อยอดนวัตกรรมอาหารจากหิ้งสู่ห้าง” จะเป็นใบเบิกทางให้เกิดการพัฒนากับวงการวิจัยและก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมในระยะยาว”

“เราเชื่อว่าการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยไม่แพ้ที่ใดในโลก เรามีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ไปในระดับสากลอยู่ตลอด เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนักวิจัยไทยให้นำผลงานเหล่านี้ไปต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค และพัฒนาเกษตรกรไทยและวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และบทบาทของมหาวิทยาลัยในการผลิตและสนับสนุนนักวิจัยให้กล้าคิดและพัฒนาผลงานจากองค์ความรู้ที่ตนชำนาญ”


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

ร่วมงานกับเรา | เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com