วันพุธที่ 19 มกราคม 2565
นายกสภาวิศวกร ย้ำสังคมหันมอง “แก้มลิงใต้ดิน” ทางออกแก้น้ำท่วม
SHARE

นายกสภาวิศวกร ย้ำสังคมหันมอง “แก้มลิงใต้ดิน” ทางออกแก้น้ำท่วม

โพสต์โดย Ameey Berry เมื่อ 4 ตุลาคม 2564 - 20:21

นายกสภาวิศวกร ย้ำสังคมหันมอง “แก้มลิงใต้ดิน” ทางออกแก้น้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำได้จริง พร้อมแนะวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อตในพื้นที่น้ำท่วม

นายกสภาวิศวกร ย้ำสังคมหันมอง “แก้มลิงใต้ดิน” ทางออกแก้น้ำท่วม

• สภาวิศวกร - วิศวกรอาสา ผนึก หน่วยงานพันธมิตร ลงพื้นที่ชุมชนให้ความรู้พร้อมตรวจสอบระบบไฟฟ้าหากเกิดน้ำท่วม ภายใต้โครงการ “สภาวิศวกรปันสุขให้ชุมชน”

นายกสภาวิศวกร ย้ำสังคมหันมอง “แก้มลิงใต้ดิน” ทางออกแก้น้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำได้จริง พร้อมแนะวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อตในพื้นที่น้ำท่วม

#COE #สภาวิศวกร #สุชัชวีร์สุวรรณสวัสดิ์ #แก้มลิงใต้ดิน #ชุมชนเทพลีลา #JCCOTH

นายกสภาวิศวกร ย้ำสังคมหันมอง “แก้มลิงใต้ดิน” ทางออกแก้น้ำท่วม

กรุงเทพฯ 4 ตุลาคม 2564 – ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมแนะประเทศต้องเตรียมแผนรับมือพายุลูกใหม่ ป้องกันพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล น้ำท่วมหนัก กรณีต้องผันมวลน้ำจากภาคเหนือตอนล่าง-ภาคกลางตอนบน ออกสู่อ่าวไทย ผ่าน 3 แนวทางดังนี้ 1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าขนาดเล็ก 2. ต้องมีแก้มลิงใต้ดินขนาดย่อม 3. ใช้เอไอช่วยบริหารสถานการณ์ พร้อมแนะวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อตในพื้นที่น้ำท่วม กรณีต้องการเข้าไปอยู่อาศัย ได้แก่ 1. ประสานวิศวกรไฟฟ้าหรือช่างไฟฟ้า ที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า เข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าก่อนใช้งาน เพื่อความปลอดภัย และ 2. ทำความสะอาด ภายในบ้านเรือนให้พร้อมต่อการเข้าอยู่อาศัย โดยที่ล่าสุด ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้พร้อมตรวจสอบระบบไฟฟ้าหากเกิดน้ำท่วม รวมถึงแจกจ่ายถุงยังชีพแก่ประชาชนเป็นจำนวนกว่า 200 ชุด ภายในชุมชนเทพลีลา เขตวังทองหลาง ภายใต้โครงการ “สภาวิศวกรปันสุขให้ชุมชน”

นายกสภาวิศวกร ย้ำสังคมหันมอง “แก้มลิงใต้ดิน” ทางออกแก้น้ำท่วม

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร และอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายน - เดือนตุลาคม 2564 ประเทศไทย ยังต้องเผชิญกับช่วงฤดูมรสุมและพายุดีเปรสชันอย่างต่อเนื่อง และเร็ว ๆ นี้ อาจจะได้พบกับพายุลูกใหม่ที่ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนที่มีพื้นที่ลุ่มต่ำ เช่นเดียวกับพื้นที่ย่านลาดกระบัง ซึ่งหากมีการผันมวลน้ำออกจากพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนเพื่อออกสู่อ่าวไทยนั้น จะต้องเดินทางผ่านพื้นที่เส้นเลือดใหญ่อย่าง “กรุงเทพฯ และปริมณฑล” อีกทั้งล่าสุดมีรายงานการระบายน้ำกว่า 2,700 ลูกบาศก์เมตร

นายกสภาวิศวกร ย้ำสังคมหันมอง “แก้มลิงใต้ดิน” ทางออกแก้น้ำท่วม

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบน้อยและสามารถตั้งรับมวลน้ำได้อย่างยั่งยืน ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถวางแผนการบริหารจัดการน้ำโดยอาศัยหลักการ/เทคโนโลยีทางวิศวกรรมได้ใน 3 แนวทาง ดังนี้

• ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าขนาดเล็ก เพื่อลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ ที่ต้องทำการควบคุมระบบสูบน้ำด้วยตนเอง รวมถึงประหยัดภาระค่าใช้จ่ายของหน่วยงานท้องถิ่น เนื่องจากเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าหรือปั๊มน้ำมีราคาถูก สามารถเปิด-ปิดได้อัตโนมัติ กรณีที่ฝนตกหนัก/น้ำท่วม เครื่องจะทำหน้าที่สูบน้ำสู่ระบบท่อของ กทม. โดยอัตโนมัติ กรณีที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและมีน้ำท่วมขังภายในซอยอย่าง ชุมชนเทพลีลา ปั๊มน้ำจะทำหน้าที่ผลักดันน้ำจากท้ายซอย กลางซอย ต้นซอย และคลองแสนแสบตามลำดับ

นายกสภาวิศวกร ย้ำสังคมหันมอง “แก้มลิงใต้ดิน” ทางออกแก้น้ำท่วม

• ต้องมีแก้มลิงใต้ดินขนาดย่อม เพื่อรองรับน้ำกรณีฝนตกหนักหรือน้ำจากถนนทะลักเข้าพื้นที่ ซึ่งหลายพื้นที่ใน กทม. ทั้งของรัฐ เอกชน หรือพื้นที่ใต้อาคารก็สามารถทำได้ โดยเฉพาะชุมชนย่านรามคำแหงที่มีพื้นที่ต่ำกว่าคลองแสนแสบหลายเมตร แนะนำว่าควรมีแก้มลิงใต้ดินขนาดย่อม บริเวณหน้าปากซอยเพื่อป้องกันน้ำทะลักจากถนนที่สูงกว่าเข้ามายังซอยภายในชุมชน หรือเข้าบ้านประชาชน

• ใช้เอไอช่วยบริหารสถานการณ์ เช่น เทคโนโลยีเอไอ (AI) ช่วยคำนวณการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำ ช่วยทำหน้าที่คำนวณปริมาณน้ำและควบคุมการเปิด-ปิดประตูตามสถานการณ์จริง เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการทำงานของมนุษย์ (Human Error) รวมถึงระบบคันกั้นน้ำเข้าช่วยควบคุมสถานการณ์ นอกจากนี้ ควรทำงานร่วมกับการกำจัดสิ่งกีดขวางเส้นทางน้ำ เช่น สิ่งปฏิกูล วัชพืช หรือขยะขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มความโฟลว (Flow) ของมวลน้ำ

นายกสภาวิศวกร ย้ำสังคมหันมอง “แก้มลิงใต้ดิน” ทางออกแก้น้ำท่วม

พร้อมแนะวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อตในพื้นที่น้ำท่วมกรณีต้องการเข้าไปอยู่อาศัย ได้แก่ 1. ประสานวิศวกรไฟฟ้าหรือช่างไฟฟ้า ที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า เข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าก่อนใช้งาน เพื่อความปลอดภัย และ 2. ทำความสะอาด ภายในบ้านเรือนให้พร้อมต่อการเข้าอยู่อาศัย หรือในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องเข้าไปเพื่อทำความสะอาด แบบที่ยังไม่เข้าอยู่อาศัยและไม่ใช้ไฟฟ้า สามารถทำได้ด้วยตนเองใน 2. ขั้นตอน ดังนี้ 1. ปลดคัตเอาท์ หรือปลดเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ เพื่อตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในบ้าน พร้อม ประสานช่างไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า ที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า และ 2. ทำความสะอาดโดยต้องไม่ใช้ไฟฟ้า

นายกสภาวิศวกร ย้ำสังคมหันมอง “แก้มลิงใต้ดิน” ทางออกแก้น้ำท่วม

อย่างไรก็ตาม สภาวิศวกร ยังไม่หยุดทำเพื่อสังคมผ่านการร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรจำนวนมาก ดำเนินโครงการ “สภาวิศวกรปันสุขให้ชุมชน” ผ่านการนำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุงฯ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่ล่าสุด สภาวิศวกร พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตร ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้และตรวจสอบระบบไฟฟ้า ดูแลหลังคารั่ว เสาทรุด ท่อตัน อีกทั้งยังมีแผนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อเพิ่มความสว่างทั่วชุมชน เนื่องจากมีราคาไม่แพงแถมยังติดตั้งได้โดยสะดวก พร้อมทั้งแจกจ่ายถุงยังชีพแก่ประชาชนภายในชุมชนเทพลีลา เขตวังทองหลาง กทม. เป็นจำนวนกว่า 200 ชุด โดยมี นายสมชาย นิยมราช ผู้แทนชุมชนเทพลีลา เขตวังทองหลาง เป็นผู้รับมอบ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ กล่าวทิ้งท้าย

นายกสภาวิศวกร ย้ำสังคมหันมอง “แก้มลิงใต้ดิน” ทางออกแก้น้ำท่วม

สำหรับกิจกรรม “สภาวิศวกรปันสุขให้ชุมชน” จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ชุมชนเทพลีลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก สมัครสอบเพื่อขอหรือเลื่อนระดับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือสอบถามเรื่องโครงสร้างสาธารณะและข้อสงสัยในด้านวิศวกรรม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนสภาวิศวกร 1303, ไลน์ไอดี @coethai ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมของสภาวิศวกรได้ที่ www.facebook.com/coethailand, www.coe.or.th และยูทูบช่อง “COE Thailand”

นายกสภาวิศวกร ย้ำสังคมหันมอง “แก้มลิงใต้ดิน” ทางออกแก้น้ำท่วม
นายกสภาวิศวกร ย้ำสังคมหันมอง “แก้มลิงใต้ดิน” ทางออกแก้น้ำท่วม

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

ร่วมงานกับเรา | เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com
Privacy Policy