ประชาสัมพันธ์ Share0 Tweet

เครือสหพัฒน์ บริหารคนด้วยคุณธรรม

Ibrahimovic ๋Jarm
9 กันยายน 2559 - 16:49(แก้ไข)
เครือสหพัฒน์ บริหารคนด้วยคุณธรรม

เครือสหพัฒน์ บริหารคนด้วยคุณธรรม

             ดร. ศิรินา ปวโรฬารวิทยา, ศิริกุล ธนสารศิลป์, ทิพาภรณ์ โชควัฒนา ร่วมเสวนาหัวข้อ "ชีวิต ความคิด ปฏิบัติ ดร. เทียม โชควัฒนา" ในงาน HR Professional Day 2016 โดยนำคำสอนในหนังสือ "100 ปี ดร. เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม" มาเป็นหลักให้บุคลากรในเครือสหพัฒน์ ได้นำคุณธรรมไปใช้ในการทำงาน ณ บมจ.ไอ.ซี.ซี.

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook