วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563
ซินเจนทาผนึกพันธมิตรให้ความรู้เกษตรกรสวนปาล์ม เข้าสู่มาตรฐาน RSPO การผลิตปาล์มอย่างยั่งยืน
SHARE

ซินเจนทาผนึกพันธมิตรให้ความรู้เกษตรกรสวนปาล์ม เข้าสู่มาตรฐาน RSPO การผลิตปาล์มอย่างยั่งยืน

โพสต์โดย Ibrahimovic ๋Jarm เมื่อ 15 กันยายน 2559 - 12:39

            ซินเจนทา จับมือกรมวิชาการเกษตร ภาควิชาอาชีวอนามัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เดินหน้าให้ความรู้ชาวสวนปาล์มใช้สารอารักขาพืช และอุปกรณ์ป้องกันระหว่างฉีดพ่นถูกวิธี หนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนปาล์มภาคใต้เข้าสู่มาตรฐานการผลิตปาล์มยั่งยืนสากล RSPO

ซินเจนทาผนึกพันธมิตรให้ความรู้เกษตรกรสวนปาล์ม เข้าสู่มาตรฐาน RSPO การผลิตปาล์มอย่างยั่งยืน

            ดร.เบญจรงค์ วังคะฮาด ผู้จัดการฝ่ายดูแลผลิตภัณฑ์ประจำประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด เปิดเผยถึงโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สารพาราควอตอย่างถูกต้องและปลอดภัยให้แก่นักวิชาการของบริษัทน้ำมันปาล์ม เกษตรกรและกลุ่มผู้รับเหมาฉีดพ่นสารอารักขาพืช สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกปาล์มในพื้นที่ภาคใต้ โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นกับกรมวิชาการเกษตร และภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ต้องการให้นักวิชาการของบริษัทน้ำมันปาล์ม เกษตรกรชาวสวนปาล์ม และกลุ่มผู้รับจ้างฉีดพ่นสารอารักขาพืช ได้เรียนรู้เทคนิคการฉีดพ่น และการใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเองที่ถูกต้อง ตลอดจนสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มและผู้มีอาชีพรับจ้างฉีดพ่นสารอารักขาพืชใน 3 จังหวัดคือชุมพร กระบี่ และสุราษฎร์ธานี ที่เป็นพื้นที่ปลูกปาล์มสำคัญของประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมาตรฐาน Roundtable on Sustainable Palm Oil หรือ RSPO ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตปาล์มอย่างยั่งยืนระดับสากล ที่บริษัท ซินเจนทาได้สนับสนุนให้ชาวสวนปาล์มเข้าสู่มาตรฐานดังกล่าวตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

           สำหรับโครงการดังกล่าวจะให้การอบรมต่อเนื่องตลอดถึงสิ้นปี 2559 ในพื้นที่เป้าหมาย คาดว่าจะสามารถอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มกว่า 1,500 คน นอกจากนี้ยังได้ขยายพื้นที่ไปยังกลุ่มเกษตรกรผู้รับจ้างฉีดพ่นสารอารักขาพืชในไร่อ้อย พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

ร่วมงานกับเรา | เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com