พระราชสำนัก Share0 Tweet

พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวีดิทัศน์ พระองค์ทีฯ ทรงร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน

_hiyy 17
13 มกราคม 2561 - 12:46(แก้ไข)
พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวีดิทัศน์ พระองค์ทีฯ ทรงร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน

              ข่าวพระราชสำนัก พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวีดิทัศน์ พระองค์ทีฯ ทรงร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน

พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวีดิทัศน์ พระองค์ทีฯ ทรงร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน

                สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพวีดิทัศน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมด้านกีฬา และกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน ด้านการออกกำลังกาย และการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561

พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวีดิทัศน์ พระองค์ทีฯ ทรงร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน

                 สำหรับวีดิทัศน์นั้นได้อัญเชิญเพลงยามเย็น อันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาท สมเด็จพระบรมมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพลงลาวจ้อย มาประกอบในวีดิทัศน์ โดยพระเจ้าหลานเธอทรงร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมด้านกีฬา และกิจกรรมจิตอาสา ทั้งในประเทศไทย และที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวีดิทัศน์ พระองค์ทีฯ ทรงร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน

พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวีดิทัศน์ พระองค์ทีฯ ทรงร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน

พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวีดิทัศน์ พระองค์ทีฯ ทรงร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน

พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวีดิทัศน์ พระองค์ทีฯ ทรงร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก คมชัดลึก

พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวีดิทัศน์ พระองค์ทีฯ ทรงร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook