พระราชสำนัก Share0 Tweet

คุณน้ำผึ้ง กราบทูลลาพระองค์โสมฯ ออกบวชยกระดับจิต! ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบูรพมหากษัตริย์

Pudding ฺB
5 พฤศจิกายน 2561 - 11:47(แก้ไข)
คุณน้ำผึ้ง กราบทูลลาพระองค์โสมฯ ออกบวชยกระดับจิต! ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบูรพมหากษัตริย์

คุณน้ำผึ้ง กราบทูลลาพระองค์โสมฯ ออกบวชยกระดับจิต! ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบูรพมหากษัตริย์ เพื่อให้เรามีจิตใจที่ผ่องใส และรู้แจ้งเห็นธรรม

คุณน้ำผึ้ง กราบทูลลาพระองค์โสมฯ ออกบวชยกระดับจิต! ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบูรพมหากษัตริย์

เป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งนักเมื่อ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยัง วัดป่านาคำน้อย เพื่อเป็นประธานในงานบวชของ คุณน้ำผึ้ง-ม.ล.สราลี กิติยากร โดยได้โพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวว่า "ขอประทานกราบแทบฝ่าพระบาททูลลา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการออกบวชเนกขัมมจาริณี สละเพศฆราวาสหรือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน เพื่อเข้าสู่เพศนักบวชในพุทธศาสนา ด้วยการศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเป็นเวลา 1 เดือน " ซึ่งในการบวชครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบูรพมหากษัตริยธิราชเจ้า ให้เรามีจิตใจที่ผ่องใส และรู้แจ้งเห็นธรรม ยกระดับจิต

คุณน้ำผึ้ง กราบทูลลาพระองค์โสมฯ ออกบวชยกระดับจิต! ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบูรพมหากษัตริย์
คุณน้ำผึ้ง กราบทูลลาพระองค์โสมฯ ออกบวชยกระดับจิต! ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบูรพมหากษัตริย์
คุณน้ำผึ้ง กราบทูลลาพระองค์โสมฯ ออกบวชยกระดับจิต! ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบูรพมหากษัตริย์
คุณน้ำผึ้ง กราบทูลลาพระองค์โสมฯ ออกบวชยกระดับจิต! ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบูรพมหากษัตริย์
คุณน้ำผึ้ง กราบทูลลาพระองค์โสมฯ ออกบวชยกระดับจิต! ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบูรพมหากษัตริย์
คุณน้ำผึ้ง กราบทูลลาพระองค์โสมฯ ออกบวชยกระดับจิต! ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบูรพมหากษัตริย์
คุณน้ำผึ้ง กราบทูลลาพระองค์โสมฯ ออกบวชยกระดับจิต! ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบูรพมหากษัตริย์
คุณน้ำผึ้ง กราบทูลลาพระองค์โสมฯ ออกบวชยกระดับจิต! ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบูรพมหากษัตริย์
คุณน้ำผึ้ง กราบทูลลาพระองค์โสมฯ ออกบวชยกระดับจิต! ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบูรพมหากษัตริย์

ขอบคุณรูปจาก Facebook คุณน้ำผึ้ง-ม.ล.สราลี กิติยากร

เรียบเรียงโดย jarm.com

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook