พระราชสำนัก Share0 Tweet

พระสุรเสียง และการทรงพระราชกรณียกิจ ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ฯ (มีคลิป)

Nabi
2 สิงหาคม 2562 - 13:52(แก้ไข)
พระสุรเสียง และการทรงพระราชกรณียกิจ ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ฯ (มีคลิป)
พระสุรเสียง และการทรงพระราชกรณียกิจ ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ฯ (มีคลิป)

ทรง น่ารัก ทั้ง พระสุรเสียง ทั้งทรงแย้มพระสรวลให้ประชาชน อย่างเป็นธรรมชาติ ตลอดเวลาที่ทรงมีพระราชดำรัสภาษาไทย ชัดเจน เว้นจังหวะ อย่างสอดคล้อง กับสายพระเนตร ทรงภาคภูมิไทย ที่ได้เกิดมาเป็นสตรีไทยคนหนึ่ง ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธาน”ในหลวงรัชกาลที่9”และ”พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

พระสุรเสียง และการทรงพระราชกรณียกิจ ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ฯ (มีคลิป)
พระสุรเสียง และการทรงพระราชกรณียกิจ ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ฯ (มีคลิป)
พระสุรเสียง และการทรงพระราชกรณียกิจ ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ฯ (มีคลิป)

สุดประทับใจ ในพระอิริยบถ เมื่อทรงมีพระราชดำรัสว่า “ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้ง และ แอบ กล่าวตามในใจอยู่ในที” ฟัง...พระสุรเสียง และการทรงพระราชกรณียกิจ โดยลำพัง ครั้งแรก ของ “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ฯ” เสด็จฯทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน" ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

พระสุรเสียง และการทรงพระราชกรณียกิจ ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ฯ (มีคลิป)
พระสุรเสียง และการทรงพระราชกรณียกิจ ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ฯ (มีคลิป)
พระสุรเสียง และการทรงพระราชกรณียกิจ ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ฯ (มีคลิป)

ขอแสดงความยินดีต่อสตรีไทย ที่ได้รับเลือกให้เป็นสตรีไทยดีเด่น และเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปีนี้ ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสาน รักษาและ ต่อยอด พระราชปณิธาน แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เหมือนดั่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนี พันปีหลวง

พระสุรเสียง และการทรงพระราชกรณียกิจ ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ฯ (มีคลิป)
พระสุรเสียง และการทรงพระราชกรณียกิจ ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ฯ (มีคลิป)

ขอให้ทุกท่านโปรดร่วมมือร่วมใจ และเป็นกำลังร่วมกับ ข้าพเจ้าในการเผยแผ่ สายธารแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน เหมือนดังที่ได้ตั้งแนวความคิดในการจัดงานในปีนี้ “คำสัตย์ปฏิญาณที่ทุกท่านได้กล่าวนั้น ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้ง และแอบ กล่าวตามในใจอยู่ในที ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้เกิดมาเป็นสตรีไทยคนหนึ่ง บทบาทหน้าที่สำคัญที่สตรีไทยมีต่อสถาบันครอบครัว ตลอดจนการถ่ายทอดสั่งสอน การเป็นสตรีไทยที่ดีไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนั้น นับเป็นรากฐานสำคัญ สำหรับความมั่นคงของครอบครัวและจะนำพาไปสู่ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติต่อไป”

พระสุรเสียง และการทรงพระราชกรณียกิจ ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ฯ (มีคลิป)
พระสุรเสียง และการทรงพระราชกรณียกิจ ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ฯ (มีคลิป)

ขอบคุณคลิปและข้อมูลจาก วาสนา นาน่วม

ขอบคุณภาพจาก คมชัดลึก 

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook