พระราชสำนัก Share0 Tweet

เหตุผล เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบลงบนพื้น แทนที่ จะกราบแท่นกราบ ท่านน่านับถือมาก

00
4 สิงหาคม 2562 - 12:47(แก้ไข)
เหตุผล เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบลงบนพื้น แทนที่ จะกราบแท่นกราบ ท่านน่านับถือมาก

นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย เมื่อ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ซึ่งเป็น เจ้าคุณพระ ท่านที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

เหตุผล เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบลงบนพื้น แทนที่ จะกราบแท่นกราบ ท่านน่านับถือมาก

ล่าสุด เเฟนเพจ โบราณณามา ออกมาเปิดเผยเรื่องราวเบื้องหลังเเละเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยทางประวัติศาสตร์ที่คนไทยไม่เคยรู้มาก่อน เมื่อคนไทยบางคนเกิดความสงสัยว่า เหตุใดเจ้าคุณพระสินีนาฎถึงกราบลงบนพื้น แทนที่จะกราบลงบนแท่นกราบ หลัง เจ้าคุณพระสินีนาฎ ได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสนทนาธรรมกับเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

เหตุผล เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบลงบนพื้น แทนที่ จะกราบแท่นกราบ ท่านน่านับถือมาก

ทางเเฟนเพจ โบราณณามา ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงเรื่องดังกล่าวผ่านเเฟนเพจว่า "เจ้าคุณพระสินีนาฎงดงาม กราบลงบนพื้นแทนที่จะกราบลงบนแท่นกราบ ด้วยท่านรู้อยู่ว่าผ้าสีขาบมีความหมายในทางราชสำนัก และครั้งนี้ท่านไปเป็นการส่วนตัว มิใช่ผู้แทนพระองค์"

เหตุผล เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบลงบนพื้น แทนที่ จะกราบแท่นกราบ ท่านน่านับถือมาก
เหตุผล เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบลงบนพื้น แทนที่ จะกราบแท่นกราบ ท่านน่านับถือมาก
เหตุผล เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบลงบนพื้น แทนที่ จะกราบแท่นกราบ ท่านน่านับถือมาก
เหตุผล เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบลงบนพื้น แทนที่ จะกราบแท่นกราบ ท่านน่านับถือมาก
เหตุผล เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบลงบนพื้น แทนที่ จะกราบแท่นกราบ ท่านน่านับถือมาก
เหตุผล เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบลงบนพื้น แทนที่ จะกราบแท่นกราบ ท่านน่านับถือมาก
เหตุผล เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบลงบนพื้น แทนที่ จะกราบแท่นกราบ ท่านน่านับถือมาก
เหตุผล เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบลงบนพื้น แทนที่ จะกราบแท่นกราบ ท่านน่านับถือมาก
เหตุผล เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบลงบนพื้น แทนที่ จะกราบแท่นกราบ ท่านน่านับถือมาก
เหตุผล เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบลงบนพื้น แทนที่ จะกราบแท่นกราบ ท่านน่านับถือมาก
เหตุผล เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบลงบนพื้น แทนที่ จะกราบแท่นกราบ ท่านน่านับถือมาก
เหตุผล เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบลงบนพื้น แทนที่ จะกราบแท่นกราบ ท่านน่านับถือมาก
เหตุผล เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบลงบนพื้น แทนที่ จะกราบแท่นกราบ ท่านน่านับถือมาก
เหตุผล เจ้าคุณพระสินีนาฎ กราบลงบนพื้น แทนที่ จะกราบแท่นกราบ ท่านน่านับถือมาก

ขอบคุณข้อมูลจาก โบราณนานมา,สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช 

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook