พระราชสำนัก Share0 Tweet

ย้อนชม สมเด็จพระเทพฯ ทรงกันแสง ในงานพระราชทานปริญญาบัตรที่จุฬาฯ ชมแล้วเจ็บปวดแทนพระองค์จริงๆ

Shambhala TS
14 ตุลาคม 2560 - 11:56(แก้ไข)
ย้อนชม สมเด็จพระเทพฯ ทรงกันแสง ในงานพระราชทานปริญญาบัตรที่จุฬาฯ ชมแล้วเจ็บปวดแทนพระองค์จริงๆ

สมเด็จพระเทพฯ ทรงกันแสง ขณะบัณฑิตจุฬาร้อง "เพลงสรรเสริญพระบารมี" เมื่อปีที่แล้ว หลังประชาชนชาวไทยสูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ไปเพียง 7 วัน

ย้อนชม สมเด็จพระเทพฯ ทรงกันแสง ในงานพระราชทานปริญญาบัตรที่จุฬาฯ ชมแล้วเจ็บปวดแทนพระองค์จริงๆ

เหตุการณ์นี้เชื่อเลยว่า ไม่มีประชาชนชาวไทยคนใดลืมเลือนไปได้ แม้จะผ่านมาแล้ว 1 ปีก็ตาม เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพระองค์ท่านได้พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิตจบใหม่ว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนจะมีเหตุอันเป็นที่เศร้าเสียใจของคนไทยทั้งชาติ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และบัญฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนสำเร็จเป็นบัณฑิต ย่อมต้องมีคุณสมบัติสำคัญ คือ มีปัญญา คำว่าปัญญานั้น แปลว่าความรู้ทั่ว หรือรอบรู้ เช่นรู้ในหลักวิชาที่ได้เล่าเรียนมา กับรู้ดีรู้ชั่ว รู้เหตุรู้ผล รู้ว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำ รู้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ ไม่เป็นประโยชน์ ตามธรรมดาเมื่อบุคคลได้สำเร็จการศึกษาอบรมในระดับสูง จนมีปัญญาความรู้ดังที่กล่าว ก็จะได้รับยกย่องว่าเป็นบัณฑิตกันทุกคน…” ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า แม้แต่พระองค์ท่านเองยังอดที่จะทรงกันแสงเสียมิได้ มาร่วมย้อนชมเหตุการณ์นี้กันครับ

ย้อนชม สมเด็จพระเทพฯ ทรงกันแสง ในงานพระราชทานปริญญาบัตรที่จุฬาฯ ชมแล้วเจ็บปวดแทนพระองค์จริงๆ

ย้อนชม สมเด็จพระเทพฯ ทรงกันแสง ในงานพระราชทานปริญญาบัตรที่จุฬาฯ ชมแล้วเจ็บปวดแทนพระองค์จริงๆ

ย้อนชม สมเด็จพระเทพฯ ทรงกันแสง ในงานพระราชทานปริญญาบัตรที่จุฬาฯ ชมแล้วเจ็บปวดแทนพระองค์จริงๆ

ย้อนชม สมเด็จพระเทพฯ ทรงกันแสง ในงานพระราชทานปริญญาบัตรที่จุฬาฯ ชมแล้วเจ็บปวดแทนพระองค์จริงๆ

ย้อนชม สมเด็จพระเทพฯ ทรงกันแสง ในงานพระราชทานปริญญาบัตรที่จุฬาฯ ชมแล้วเจ็บปวดแทนพระองค์จริงๆ

ชมคลิป:

ขอบคุณข้อมูลจาก: siamvarietythethaistationnews

ขอบคุณคลิปวิดีโอ: SiamUpdates/ํYoutube

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook