พระราชสำนัก Share0 Tweet

ภาพแห่งประวัติศาสตร์ สู่สายตาคนรุ่นหลัง พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของราชวงศ์จักรีแต่ละรัชกาล

Herr Forscher Jarm
25 ตุลาคม 2560 - 17:06(แก้ไข)
ภาพแห่งประวัติศาสตร์ สู่สายตาคนรุ่นหลัง พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของราชวงศ์จักรีแต่ละรัชกาล

ภาพหาชมยากแห่งประวัติศาสตร์ไทย ผู้ใช้เฟซบุ๊ค Pirasri Povatong อัพโหลดภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ของพระมหากษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี ทั้ง 3 รัชกาล

ภาพแห่งประวัติศาสตร์ สู่สายตาคนรุ่นหลัง พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของราชวงศ์จักรีแต่ละรัชกาล

ภาพอันทรงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้ถูกเผยแพร่สู่สายตาชาวไทยรุ่นหลัง ที่ทำให้รู้สึกน่าใจหายเมื่อต้องมาถึงคราวรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย ซึ่งไม่มีใครหวังว่าวันนี้จะต้องมาถึง

ภาพแห่งประวัติศาสตร์ สู่สายตาคนรุ่นหลัง พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของราชวงศ์จักรีแต่ละรัชกาล

 

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 16 มีนาคม 2453 - 4 เมษายน 2454 / ที่มา : ทายาทราชสกุล มาลากุล ณ อยุธยา โดยความอนุเคราะห์ของรศ. ดร. กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 - 27 มีนาคม 2468 / ที่มา : ทายาทหม่อมเทวาธิราช ป. มาลากุล โดยความอนุเคราะห์ของรศ. ดร. กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ / แบบสถาปัตยกรรม จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ท่าวาสุกรี

การถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สุสานโกลเดอรส์ กรีน กรุงลอนดอน วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2484 และการอัญเชิญพระบรมอัฐิกลับสู่สยาม พ.ศ. 2492 / ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ท่าวาสุกรี

 

ขอบคุณที่มาจากเฟซบุ๊ค Pirasri Povatong

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook