พระราชสำนัก Share0 Tweet

เผยภาพใกล้ชิด นับเป็นบุญตา พระโกศพระบรมอัฐิพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทั้ง 8 รัชกาล ตั้งอยู่พร้อมกัน

Herr Forscher Jarm
25 ตุลาคม 2560 - 18:13(แก้ไข)
เผยภาพใกล้ชิด นับเป็นบุญตา พระโกศพระบรมอัฐิพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทั้ง 8 รัชกาล ตั้งอยู่พร้อมกัน

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ผู้ใช้เฟซบุ๊ค Tawatchai Kitiyapichatkul เผยภาพพระโกศพระบรมอัฐิพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทั้ง 8 รัชกาล ประดิษฐานภายใต้นพปฏลมหาเศวตฉัตรบนพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุก 

เผยภาพใกล้ชิด นับเป็นบุญตา พระโกศพระบรมอัฐิพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทั้ง 8 รัชกาล ตั้งอยู่พร้อมกัน

ผู้ใช้เฟซบุ๊คท่านนี้ได้ระบุข้อความว่า "เป็นบุญตา  พระโกศพระบรมอัฐิ 8 รัชกาล ประดิษฐานภายใต้นพปฏลมหาเศวตฉัตรบนพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุก ภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท แถวบน จากซ้ายไปขวา พระโกศพระบรมอัฐิ รัชกาลที่ 2, รัชกาลที่ 1, และ รัชกาลที่ 3 แถวล่าง จากซ้ายไปขวา พระโกศพระบรมอัฐิ รัชกาลที่ 4, รัชกาลที่ 5, รัชกาลที่ 6, รัชกาลที่ 7 และ รัชกาลที่ 8

พระราชนิยม รัชกาลที่ 4 เรื่องพระโกศพระบรมอัฐิพระมหากษัตริย์" เรื่องพระโกศพระบรมอัฐิมีพระราชกระแสของทูลกระหม่อม (ล้นเกล้าร.5) ปรากฏในพระราชหัตถเลขาฉบับหนึ่งว่า ทูลกระหม่อมปู่ (ล้นเกล้าร.4) ได้ทรงแสดงพระราชนิยมไว้ว่า ถ้าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดมีพระราชโอรสเป็นพระเจ้าแผ่นดินสืบสันตติวงศ์สนองพระองค์ ให้ใช้พระโกศเป็นกุดั่นประดับพลอย แต่ถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเฉพาะพระองค์ ให้ใช้เป็นลงยาราชาวดี ที่ทูลกระหม่อมปู่ทรงตั้งเกณฑ์ไว้เช่นนี้ พอเดาได้ว่าทรงมุ่งหมายสำหรับพระโกศพระบรมอัฐิแห่ง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.3) เท่านั้น, แต่ครั้นจะมีพระราชดำรัสออกมาตรงๆ ก็กระไรๆ อยู่ จึ่งมีพระราชกระแสรออย่างที่ปรากฏอยู่นั้น." (ราม.วชิราวุธ 2545, 135-136) พระราชนิพนธ์ใน "ประวัติต้นรัชกาลที่ 6"

เผยภาพใกล้ชิด นับเป็นบุญตา พระโกศพระบรมอัฐิพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทั้ง 8 รัชกาล ตั้งอยู่พร้อมกัน

(Photo credit: คุณพิสิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ)

เผยภาพใกล้ชิด นับเป็นบุญตา พระโกศพระบรมอัฐิพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทั้ง 8 รัชกาล ตั้งอยู่พร้อมกัน

(Photo credit: คุณพิสิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ)

เผยภาพใกล้ชิด นับเป็นบุญตา พระโกศพระบรมอัฐิพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทั้ง 8 รัชกาล ตั้งอยู่พร้อมกัน

(Photo credit: คุณพิสิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ)

เผยภาพใกล้ชิด นับเป็นบุญตา พระโกศพระบรมอัฐิพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทั้ง 8 รัชกาล ตั้งอยู่พร้อมกัน

(Photo credit: คุณพิสิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ)

เผยภาพใกล้ชิด นับเป็นบุญตา พระโกศพระบรมอัฐิพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทั้ง 8 รัชกาล ตั้งอยู่พร้อมกัน

 (Photo credit: คุณพิสิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ)

เผยภาพใกล้ชิด นับเป็นบุญตา พระโกศพระบรมอัฐิพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทั้ง 8 รัชกาล ตั้งอยู่พร้อมกัน

 (Photo credit: คุณพิสิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ)

เผยภาพใกล้ชิด นับเป็นบุญตา พระโกศพระบรมอัฐิพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทั้ง 8 รัชกาล ตั้งอยู่พร้อมกัน

 (Photo credit: คุณพิสิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ)

เผยภาพใกล้ชิด นับเป็นบุญตา พระโกศพระบรมอัฐิพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทั้ง 8 รัชกาล ตั้งอยู่พร้อมกัน

 

ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ค Tawatchai Kitiyapichatkul

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook