พระราชสำนัก Share0 Tweet

ประมวลภาพ ประมุข พระราชวงศ์ และผู้แทนต่างประเทศขึ้นพระเมรุมาศ วางดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิง

Herr Forscher Jarm
27 ตุลาคม 2560 - 14:09(แก้ไข)
ประมวลภาพ ประมุข พระราชวงศ์ และผู้แทนต่างประเทศขึ้นพระเมรุมาศ วางดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิง

ชมภาพช่วงเวลา เหล่าพระประมุข ประมุข รองพระประมุข พระราชวงศ์ อดีตประมุข ผู้แทน และบุคคลสำคัญต่างประเทศ ทรงขึ้นพระเมรุมาศ วางดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9

ประมวลภาพ ประมุข พระราชวงศ์ และผู้แทนต่างประเทศขึ้นพระเมรุมาศ วางดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิง

ก่อนถวายพระเพลิง บรรดาพระประมุข พระราชวงศ์และผู้แทนรวมทั้งสิ้น 42 ประเทศทยอยเดินขึ้นพระเมรุมาศ เพื่อวางดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

ประมวลภาพ ประมุข พระราชวงศ์ และผู้แทนต่างประเทศขึ้นพระเมรุมาศ วางดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิง

ประมวลภาพ ประมุข พระราชวงศ์ และผู้แทนต่างประเทศขึ้นพระเมรุมาศ วางดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิง

ประมวลภาพ ประมุข พระราชวงศ์ และผู้แทนต่างประเทศขึ้นพระเมรุมาศ วางดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิง

ประมวลภาพ ประมุข พระราชวงศ์ และผู้แทนต่างประเทศขึ้นพระเมรุมาศ วางดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิง

ประมวลภาพ ประมุข พระราชวงศ์ และผู้แทนต่างประเทศขึ้นพระเมรุมาศ วางดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิง

ประมวลภาพ ประมุข พระราชวงศ์ และผู้แทนต่างประเทศขึ้นพระเมรุมาศ วางดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิง

ประมวลภาพ ประมุข พระราชวงศ์ และผู้แทนต่างประเทศขึ้นพระเมรุมาศ วางดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิง

ประมวลภาพ ประมุข พระราชวงศ์ และผู้แทนต่างประเทศขึ้นพระเมรุมาศ วางดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิง

ประมวลภาพ ประมุข พระราชวงศ์ และผู้แทนต่างประเทศขึ้นพระเมรุมาศ วางดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิง

ประมวลภาพ ประมุข พระราชวงศ์ และผู้แทนต่างประเทศขึ้นพระเมรุมาศ วางดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิง

ประมวลภาพ ประมุข พระราชวงศ์ และผู้แทนต่างประเทศขึ้นพระเมรุมาศ วางดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิง

ประมวลภาพ ประมุข พระราชวงศ์ และผู้แทนต่างประเทศขึ้นพระเมรุมาศ วางดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิง

ประมวลภาพ ประมุข พระราชวงศ์ และผู้แทนต่างประเทศขึ้นพระเมรุมาศ วางดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิง

 

ขอบคุณคลิปจาก DuangAesthetic II

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook