โซเชียล Share0 Tweet

รองปลัดยุติธรรม เตือน! พิจารณาให้แยกทีมหมูป่าออกจากครอบครัว หากพ่อแม่ไม่ให้ความร่วมมือ!

Herr Forscher Jarm
23 กรกฏาคม 2561 - 13:39(แก้ไข)
รองปลัดยุติธรรม เตือน!  พิจารณาให้แยกทีมหมูป่าออกจากครอบครัว หากพ่อแม่ไม่ให้ความร่วมมือ!

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ชี้แจง จากกรณีมีสื่อต่างประเทศบางสำนักเข้าไปสัมภาษณ์เด็กๆทีมหมูป่า คุมเข้มไม่ให้ออกสื่อ เตือนผู้ปกครองหากฝ่าฝืนทำให้เด็กได้รับผลกระทบต่อจิตใจ สามารถแยกเด็กออกจากครอบครัวได้!

รองปลัดยุติธรรม เตือน!  พิจารณาให้แยกทีมหมูป่าออกจากครอบครัว หากพ่อแม่ไม่ให้ความร่วมมือ!

22 ก.ค. ธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  โพสต์ข้อความชี้แจงว่า "ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กมีอำนาจแยกตัวเด็กจากครอบครัวของเด็กเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กโดยเร็วที่สุดได้...!!! ๖ สัปดาห์แรกหลังประสบภัยร้ายแรงแบบตื่นกลัวสุดขีดมา ถือว่าเป็นผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโรคซึมเศร้าแบบเรื้อรังมีระยะเวลาพัฒนาประมาณ ๑-๒ ปี

รองปลัดยุติธรรม เตือน!  พิจารณาให้แยกทีมหมูป่าออกจากครอบครัว หากพ่อแม่ไม่ให้ความร่วมมือ!

และที่สำคัญสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังต่อไปนี้ เด็กกลุ่มนี้อาจป่วยโรคทางจิตเวชที่เรียกว่า "ความผิดปกติที่เกิดหลังความเครียดที่สะเทือนใจ" หรือ Post-traumatic Stress Disorder ซึ่งในวงการหรือสากลจะเรียกโรคนี้ว่า PTSD เป็นภาวะความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังพบเหตุการณ์ความรุนแรง เช่น อยู่ในเหตุการณ์วินาศกรรม จลาจล สึนามิ ดินโคลนถล่ม บ้านพัง ถูกทำร้ายร่างกาย ถูกทารุณกรรมทางเพศ ถูกโจรปล้น พบเห็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญ ถูกขังเป็นเวลานาน ฯลฯ หรือรวมถึงบางคนอาจจะไม่ได้ประสบพบเหตุร้ายด้วยตัวเอง แต่อาจเห็นจากข่าวหรือได้ฟังคำบอกเล่ามาแล้วรู้สึกตื่นกลัวตามไปด้วย จนทำให้เกิดความเครียดและมีพฤติกรรมบางอย่างที่กระทบต่อการดำเนินชีวิตตามมา

รองปลัดยุติธรรม เตือน!  พิจารณาให้แยกทีมหมูป่าออกจากครอบครัว หากพ่อแม่ไม่ให้ความร่วมมือ!

ซึ่งผู้ที่ได้รับบาดแผลทางจิตใจจากเหตุเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการรักษา ที่สำคัญ PTSD ภาวะเครียดหลังประสบเหตุการณ์สะเทือนใจจะส่งผลต่อความผิดปกติทางอารมณ์ที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต และบางรายกลัวความมืดถึงขั้นกลัวแม้กระทั่งพระอาทิตย์ตกดิน กรณีนี้ ถ้าทางการแพทย์วินิจฉัยว่า เด็กมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า และ PTSD แล้ว การถูกกระตุ้นจากคำถามที่ไม่เหมาะสม หรือไปกวนภาวะจิตใจของเด็ก อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา ๒๗ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ ได้

รองปลัดยุติธรรม เตือน!  พิจารณาให้แยกทีมหมูป่าออกจากครอบครัว หากพ่อแม่ไม่ให้ความร่วมมือ!

ขณะที่บิดามารดา หรือผู้ปกครองรู้ทั้งรู้จากการบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ให้ระมัดระวัง แต่ยังกระทำอาจถือว่าผู้ปกครองฯ อยู่ในภาวะเข้าข่ายไม่พร้อมเลี้ยงดู และถ้าจำเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เห็นว่าพฤติการณ์นั้นน่าเชื่อว่ามีการกระทำทารุณกรรมต่อเด็ก ก็ให้มีอำนาจเข้าตรวจค้นและมีอำนาจแยกตัวเด็กจากครอบครัวของเด็กเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กโดยเร็วที่สุดได้ตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง แต่หากผู้ปกครองไม่เห็นด้วยให้มีสิทธินำคดีไปสู่ศาลภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันรับทราบคำสั่งได้ตามมาตรา ๔๖"

รองปลัดยุติธรรม เตือน!  พิจารณาให้แยกทีมหมูป่าออกจากครอบครัว หากพ่อแม่ไม่ให้ความร่วมมือ!

รองปลัดยุติธรรม เตือน!  พิจารณาให้แยกทีมหมูป่าออกจากครอบครัว หากพ่อแม่ไม่ให้ความร่วมมือ!

รองปลัดยุติธรรม เตือน!  พิจารณาให้แยกทีมหมูป่าออกจากครอบครัว หากพ่อแม่ไม่ให้ความร่วมมือ!

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

ธวัชชัย ไทยเขียว

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook