โซเชียล Share0 Tweet

เปิดบ้านใหม่ของสัตว์ในสวนสัตว์ดุสิตที่ถูกย้ายไปอยู่ในที่ต่างๆ ก่อนนำกลับมาอยู่ที่แห่งใหม่ที่ปทุมธานี

reipys
7 ตุลาคม 2561 - 19:11(แก้ไข)
เปิดบ้านใหม่ของสัตว์ในสวนสัตว์ดุสิตที่ถูกย้ายไปอยู่ในที่ต่างๆ ก่อนนำกลับมาอยู่ที่แห่งใหม่ที่ปทุมธานี

สวนสัตว์ดุสิตหรือเรียกติดหูว่าเขาดินวนา ได้ปิดให้บริการไปอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ทางสวนสัตว์ได้มีการย้ายสัวต์ออกจากที่เดิมเพื่อไปที่ใหม่ จะเป็นที่ไหนบ้าง และสัตว์แต่ละชนิดมีอะไรบ้าง ไปดูกันดีกว่าครับ

เปิดบ้านใหม่ของสัตว์ในสวนสัตว์ดุสิตที่ถูกย้ายไปอยู่ในที่ต่างๆ ก่อนนำกลับมาอยู่ที่แห่งใหม่ที่ปทุมธานี

หลังจากปิดไปอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2561 ที่ผ่านมา ทางสวนสัตว์ดุสิตได้มีการประกาศชี้แจงถึงเรื่องการขนย้ายสัตว์ไปยังสถานที่ต่างๆ จำนวน 6 สวนสัตว์ และอีก 1 โครงการ ภายในการควบคุมขององค์กรสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสัวต์ที่ถูกย้ายรวมทั้งสิ้น 897 ตัว ซึ่งจำแนกชนิดของสัตว์และสถานที่ ดังนี้

1. โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 1 ชนิด จำนวน 1 ตัว

2. สวนสัตว์เชียงใหม่ 6 ชนิด จำนวน 11 ตัว

3. สวนสัตว์สงขลา 6 ชนิด จำนวน 27 ตัว

4. สวนสัตว์ขอนแก่น 6 ชนิด จำนวน 111 ตัว

5. สวนสัตว์อุบลราชธานี 23 ชนิด จำนวน 236 ตัว

6. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 32 ชนิด จำนวน 141 ตัว

7. สวนสัตว์นครราชสีมา 97 ชนิด จำนวน 370 ตัว

เปิดบ้านใหม่ของสัตว์ในสวนสัตว์ดุสิตที่ถูกย้ายไปอยู่ในที่ต่างๆ ก่อนนำกลับมาอยู่ที่แห่งใหม่ที่ปทุมธานี

เปิดบ้านใหม่ของสัตว์ในสวนสัตว์ดุสิตที่ถูกย้ายไปอยู่ในที่ต่างๆ ก่อนนำกลับมาอยู่ที่แห่งใหม่ที่ปทุมธานี
จำนวนสัวต์ทั้งหมดที่ถูกย้ายไปยังที่ต่างๆ

ทั้งนี้จากการสอบถามของทีมข่าว จาม.com ที่ถามไปยังแฟนเพจเฟซบุ๊ก สวนสัตว์ดุสิต Dusit Zoo ขณะนี้ยังไม่ทราบจำนวนสัตว์ที่ถูกย้ายอย่างแน่ชัด ซึ่งทางแฟนเพจจะแจ้งอีกครั้งให้ทราบโดยทั่วกัน และหลังจากสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ที่อยู่ในอ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เรียบร้อยแล้ว จะนำสัตว์ทั้งหมดที่ถูกย้ายกลับมาอยู่ที่ใหม่แห่งนี้อีกด้วย

เปิดบ้านใหม่ของสัตว์ในสวนสัตว์ดุสิตที่ถูกย้ายไปอยู่ในที่ต่างๆ ก่อนนำกลับมาอยู่ที่แห่งใหม่ที่ปทุมธานี
เปิดบ้านใหม่ของสัตว์ในสวนสัตว์ดุสิตที่ถูกย้ายไปอยู่ในที่ต่างๆ ก่อนนำกลับมาอยู่ที่แห่งใหม่ที่ปทุมธานี
เปิดบ้านใหม่ของสัตว์ในสวนสัตว์ดุสิตที่ถูกย้ายไปอยู่ในที่ต่างๆ ก่อนนำกลับมาอยู่ที่แห่งใหม่ที่ปทุมธานี
เปิดบ้านใหม่ของสัตว์ในสวนสัตว์ดุสิตที่ถูกย้ายไปอยู่ในที่ต่างๆ ก่อนนำกลับมาอยู่ที่แห่งใหม่ที่ปทุมธานี
เปิดบ้านใหม่ของสัตว์ในสวนสัตว์ดุสิตที่ถูกย้ายไปอยู่ในที่ต่างๆ ก่อนนำกลับมาอยู่ที่แห่งใหม่ที่ปทุมธานี
เปิดบ้านใหม่ของสัตว์ในสวนสัตว์ดุสิตที่ถูกย้ายไปอยู่ในที่ต่างๆ ก่อนนำกลับมาอยู่ที่แห่งใหม่ที่ปทุมธานี
เปิดบ้านใหม่ของสัตว์ในสวนสัตว์ดุสิตที่ถูกย้ายไปอยู่ในที่ต่างๆ ก่อนนำกลับมาอยู่ที่แห่งใหม่ที่ปทุมธานี
เปิดบ้านใหม่ของสัตว์ในสวนสัตว์ดุสิตที่ถูกย้ายไปอยู่ในที่ต่างๆ ก่อนนำกลับมาอยู่ที่แห่งใหม่ที่ปทุมธานี
เปิดบ้านใหม่ของสัตว์ในสวนสัตว์ดุสิตที่ถูกย้ายไปอยู่ในที่ต่างๆ ก่อนนำกลับมาอยู่ที่แห่งใหม่ที่ปทุมธานี
เปิดบ้านใหม่ของสัตว์ในสวนสัตว์ดุสิตที่ถูกย้ายไปอยู่ในที่ต่างๆ ก่อนนำกลับมาอยู่ที่แห่งใหม่ที่ปทุมธานี
บรรยากาศประชาชนแห่เที่ยวชมสวนสัตว์ก่อนที่จะปิดบริการ

ขอบขอบคุณภาพและข้อมูลจากแฟนเพจเฟซบุ๊ก : สวนสัตว์ดุสิต Dusit Zoo

Loading...

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook