โซเชียล Share0 Tweet

เผยใบสมัครทูลกระหม่อมหญิงฯ อาชีพสุดท้ายที่ทรงเขียนไว้

Petch Jarm
8 กุมภาพันธ์ 2562 - 16:38(แก้ไข)
เผยใบสมัครทูลกระหม่อมหญิงฯ อาชีพสุดท้ายที่ทรงเขียนไว้

เผยใบสมัครทูลกระหม่อมหญิงฯ อาชีพสุดท้ายที่ทรงเขียนไว้ ทำโซเชียลฮือฮา ไม่คิดว่าจะเขียนคำนี้ลงไป ทรงพระสเลนเดอร์มากเพคะ 

เผยใบสมัครทูลกระหม่อมหญิงฯ อาชีพสุดท้ายที่ทรงเขียนไว้
เผยใบสมัครทูลกระหม่อมหญิงฯ อาชีพสุดท้ายที่ทรงเขียนไว้

เผยใบสมัครทูลกระหม่อมหญิงฯ อาชีพสุดท้ายที่ทรงเขียนไว้

เป็นหญิงสาวที่ตอนนี้คนทั้งโซเชียล กำลังติดตามความเคลื่อนไหวอย่างมากที่สุด สำหรับ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ยอมถอดฐานันดรศักดิ์ และลงสมัครเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีด้วย ทำเหล่าประชากรคนไทย และการเลือกตั้งปีนี้คึกคักไม่น้อย 

เผยใบสมัครทูลกระหม่อมหญิงฯ อาชีพสุดท้ายที่ทรงเขียนไว้
เผยใบสมัครทูลกระหม่อมหญิงฯ อาชีพสุดท้ายที่ทรงเขียนไว้
เผยใบสมัครทูลกระหม่อมหญิงฯ อาชีพสุดท้ายที่ทรงเขียนไว้

ล่าสุดเผยใบสมัครของท่าน บอกเลยว่าโปรไฟลไม่ธรรมดา ที่สำคัญ ตรงช่องอาชีพสุดท้าย ทำคนที่เห็นต้องเงิบ เพราะ อาชีพสุดท้ายที่ท่านกรอกลงไปคือ "อาชีพอิสระ" แต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ท่านทรงทำ  "พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทรงช่วยเหลือราษฎรและให้โอกาส ผู้พิการ เยาวชน ตลอดจนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทั้งยังทรงแสดงภาพยนตร์ตามบทพระนิพนธ์หลายเรื่อง และทรงเป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์"

เผยใบสมัครทูลกระหม่อมหญิงฯ อาชีพสุดท้ายที่ทรงเขียนไว้
เผยใบสมัครทูลกระหม่อมหญิงฯ อาชีพสุดท้ายที่ทรงเขียนไว้
เผยใบสมัครทูลกระหม่อมหญิงฯ อาชีพสุดท้ายที่ทรงเขียนไว้
เผยใบสมัครทูลกระหม่อมหญิงฯ อาชีพสุดท้ายที่ทรงเขียนไว้
เผยใบสมัครทูลกระหม่อมหญิงฯ อาชีพสุดท้ายที่ทรงเขียนไว้
เผยใบสมัครทูลกระหม่อมหญิงฯ อาชีพสุดท้ายที่ทรงเขียนไว้
เผยใบสมัครทูลกระหม่อมหญิงฯ อาชีพสุดท้ายที่ทรงเขียนไว้
เผยใบสมัครทูลกระหม่อมหญิงฯ อาชีพสุดท้ายที่ทรงเขียนไว้
เผยใบสมัครทูลกระหม่อมหญิงฯ อาชีพสุดท้ายที่ทรงเขียนไว้
เผยใบสมัครทูลกระหม่อมหญิงฯ อาชีพสุดท้ายที่ทรงเขียนไว้
เผยใบสมัครทูลกระหม่อมหญิงฯ อาชีพสุดท้ายที่ทรงเขียนไว้

ขอบคุณรูปจาก IG nichax

ขอบคุณรูปจาก Twitter #ทรงพระสเลนเดอร์

ขอบคุณข้อมูลจาก wikipedia

เรียบเรียงโดย jarm.com

Loading...

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook