โซเชียล Share0 Tweet

สารเสพติดที่ใคร ๆ ต่างหวาดกลัว! ปลูกแล้วกัญชาถูกกฎหมายต้นแรกในประเทศไทย

Nabi
28 กุมภาพันธ์ 2562 - 12:29(แก้ไข)
สารเสพติดที่ใคร ๆ ต่างหวาดกลัว! ปลูกแล้วกัญชาถูกกฎหมายต้นแรกในประเทศไทย

กัญชาพืชล้มลุกที่หลายคนรู้จักกันในนามของสารเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารเสพติดคำนี้ที่ใครหลาย ๆ คนต่างหวาดกลัว แต่สำหรับกัญชาแล้วไม่ได้มีคุณสมบัติที่ให้โทษอย่างเดียว แต่ยังสามารถนำมาสกัดเพื่อรักษาโรคต่าง ๆ ได้ด้วย

สารเสพติดที่ใคร ๆ ต่างหวาดกลัว! ปลูกแล้วกัญชาถูกกฎหมายต้นแรกในประเทศไทย
สารเสพติดที่ใคร ๆ ต่างหวาดกลัว! ปลูกแล้วกัญชาถูกกฎหมายต้นแรกในประเทศไทย

สารเสพติดที่ใคร ๆ ต่างหวาดกลัว! ปลูกแล้วกัญชาถูกกฎหมายต้นแรกในประเทศไทย

เมื่อสารเสพติดสามารถรักษาโรคได้ เมื่อไม่นานมานี้จึงเกิดข้อพิพาทเรื่องกัญชาที่ต้องการผลักดันให้ถูกกฎหมายขึ้น แต่การผลักดันสารเสพติดให้ถูกกฎหมายครั้งนี้ใช่ว่าจะผลักดันได้ง่าย เนื่องจากต้องพิจารณาปัญหาที่จะตามมาอีกหลายด้าน แต่เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขนิรโทษครอบครองกัญชาจำนวน 3 ฉบับ เกี่ยวกับการครอบครองกัญชาใน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

ฉบับบแรก คือ การกำหนดให้ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข หรือให้ทำลายกัญชาที่ได้รับมอบจากบุคคล ซึ่งไม่ต้องรับโทษ ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒พ.ศ. ๒๕๖๒

ฉบับบที่สอง การครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว ก่อนพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับให้ไม่ต้องรับโทษ

พ.ศ. ๒๕๖๒

ฉบับที่สาม การแจ้งการมีไว้ในครอบครองกัญชา สำหรับผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖/๕ และบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ป่วยตามมาตรา ๒๒ (๒) ก่อนพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ ให้ไม่ต้องรับโทษพ.ศ. ๒๕๖๒

และล่าสุดเมื่อวานนี้้ 27 ก.พ. 2562 องค์การเภสัชกรรมได้ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับการปลูกกัญชาซึ่งปลูกเป็นที่แรกในประเทศไทย อย่างไรก็ตามถึงแม้กัญชาจะถูกนิรโทษให้ถูกกฎหมายแล้ว แต่ต้องย้ำเตือนก่อนว่าใช้เฉพาะทางการแพทย์เพื่อการรักษาเท่านั้น

สารเสพติดที่ใคร ๆ ต่างหวาดกลัว! ปลูกแล้วกัญชาถูกกฎหมายต้นแรกในประเทศไทย
สารเสพติดที่ใคร ๆ ต่างหวาดกลัว! ปลูกแล้วกัญชาถูกกฎหมายต้นแรกในประเทศไทย
สารเสพติดที่ใคร ๆ ต่างหวาดกลัว! ปลูกแล้วกัญชาถูกกฎหมายต้นแรกในประเทศไทย
สารเสพติดที่ใคร ๆ ต่างหวาดกลัว! ปลูกแล้วกัญชาถูกกฎหมายต้นแรกในประเทศไทย
สารเสพติดที่ใคร ๆ ต่างหวาดกลัว! ปลูกแล้วกัญชาถูกกฎหมายต้นแรกในประเทศไทย
สารเสพติดที่ใคร ๆ ต่างหวาดกลัว! ปลูกแล้วกัญชาถูกกฎหมายต้นแรกในประเทศไทย
สารเสพติดที่ใคร ๆ ต่างหวาดกลัว! ปลูกแล้วกัญชาถูกกฎหมายต้นแรกในประเทศไทย
สารเสพติดที่ใคร ๆ ต่างหวาดกลัว! ปลูกแล้วกัญชาถูกกฎหมายต้นแรกในประเทศไทย
สารเสพติดที่ใคร ๆ ต่างหวาดกลัว! ปลูกแล้วกัญชาถูกกฎหมายต้นแรกในประเทศไทย

ขอบคุณรูปจาก Facebook องค์การเภสัชกรรม , ราชกิจจานุเบกษาฉบับที่1

ราชกิจจานุเบกษาฉบับที่2ราชกิจจานุเบกษาฉบับที่3 ,

เรียบเรียงโดย Jarm.com

Loading...

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook