โซเชียล Share0 Tweet

ชงเก็บภาษีกัญชา เชิงพาณิชย์

Nabi
28 กุมภาพันธ์ 2562 - 16:28(แก้ไข)
ชงเก็บภาษีกัญชา เชิงพาณิชย์

"กัญชา กับภาษีที่ต้องเสีย " กัญชาถึงแม้ว่าจะถูกนำมาใช้ในการแพทย์อย่างถูกกฎหมายแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากเป็นพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มสารเสพติดเช่นเดียวกับใบยาสูบ จึงต้องมีการควบคุม และกำกับดูแลอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน

ชงเก็บภาษีกัญชา เชิงพาณิชย์
ชงเก็บภาษีกัญชา เชิงพาณิชย์

ชงเก็บภาษีกัญชา เชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมฯเตรียมเสนอร่างพ.ร.ฎ.พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตพืชกัญชา เพื่อให้กระทรวงการคลังพิจารณา ก่อนจะนำไปเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบภายในรัฐบาลชุดนี้ เพื่อให้มีกฎหมายควบคุม รองรับและสามารถจัดเก็บภาษีได้ทันที หากอนาคตมีการอณุญาตให้ผลิตและจำหน่ายกัญชาในเชิงพาณิชย์ ถึงแม้ว่าร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่ จะอณุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์และวิจัยแล้วก็ตาม

ชงเก็บภาษีกัญชา เชิงพาณิชย์
ชงเก็บภาษีกัญชา เชิงพาณิชย์
ชงเก็บภาษีกัญชา เชิงพาณิชย์

ในส่วนของรายละเอียดร่าง พ.ร.ฎ. พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตพืชกัญชากรมฯได้จัดทำรายละเอียดไว้ทั้งหมดแล้ว อัตราที่จะเก็บแตกต่างกันออกไปทั้งกัญชาที่นำไปใช้ในการผลิตยาสูบ หรือกัญชาที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่นเวชสำอาง และเครื่องสำอางเป็นต้น

ชงเก็บภาษีกัญชา เชิงพาณิชย์
ชงเก็บภาษีกัญชา เชิงพาณิชย์
ชงเก็บภาษีกัญชา เชิงพาณิชย์
ชงเก็บภาษีกัญชา เชิงพาณิชย์

นายพชร กล่าวว่า ก่อนหน้านี้กรมฯได้เทียบเคียงอัตราภาษีกัญชาเชิงพาณิชย์ที่จัดเก็บในหลายประเทศ เช่น สหรัฐ ซึ่งจัดเก็บภาษีกัญชาทั้งรูปแบบของเหลว แบบผง และแบบแห้ง โดยกำหนดอัตราภาษี 15% ของมูลค่า ส่วนภาษีในเชิงปริมาณจะอยู่ที่ 50 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ แต่อัตราภาษีของไทยจะแตกต่างออกไป เพราะต้องปรับให้เหมาะสมกับประเทศไทย

ชงเก็บภาษีกัญชา เชิงพาณิชย์

ขอบคุณรูปจาก brighttv , องค์การเภสัชกรรม

ขอบคุณข้อมูลจาก brighttv

เรียบเรียงโดย Jarm.com

Loading...

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook