โซเชียล Share0 Tweet

กรมชลประทาน เตือน! ปีนี้แล้งมาก ให้ช่วยกันประหยัดน้ำ

TMG Jarm
5 มีนาคม 2562 - 15:26(แก้ไข)
กรมชลประทาน เตือน! ปีนี้แล้งมาก ให้ช่วยกันประหยัดน้ำ

เมื่อวันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้มีการจัดประชุมหารือที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ถึงเรื่องปัญหาภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นได้ในปีนี้ พร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยตรวจสอบถึงปัญหานี้อย่างเคร่งครัด

กรมชลประทาน เตือน! ปีนี้แล้งมาก ให้ช่วยกันประหยัดน้ำ

 ซึ่งดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการ-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประชุมทางออนไลน์ เรื่อง การมอบนโยบายด้านการเกษตร ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั่วประเทศ เพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งในส่วนของกรมชลประทาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบให้เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมชลประทาน เตือน! ปีนี้แล้งมาก ให้ช่วยกันประหยัดน้ำ

และได้มีการสั่งการให้ทุกโครงการชลประทานจังหวัด จัดทำข้อมูลสำรวจและวางแผนบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำต้นทุนที่กรมชลประทานรับผิดชอบดูแล รวมไปถึงแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตชลประทาน และให้ประเมินด้วยว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีปริมาณน้ำเพียงพอหรือไม่ และพื้นที่ใดที่มีความอ่อนไหวหรือเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำให้เร่งหาทางแก้ไขโดยด่วน

กรมชลประทาน เตือน! ปีนี้แล้งมาก ให้ช่วยกันประหยัดน้ำ
กรมชลประทาน เตือน! ปีนี้แล้งมาก ให้ช่วยกันประหยัดน้ำ
กรมชลประทาน เตือน! ปีนี้แล้งมาก ให้ช่วยกันประหยัดน้ำ
กรมชลประทาน เตือน! ปีนี้แล้งมาก ให้ช่วยกันประหยัดน้ำ
กรมชลประทาน เตือน! ปีนี้แล้งมาก ให้ช่วยกันประหยัดน้ำ
กรมชลประทาน เตือน! ปีนี้แล้งมาก ให้ช่วยกันประหยัดน้ำ
กรมชลประทาน เตือน! ปีนี้แล้งมาก ให้ช่วยกันประหยัดน้ำ
กรมชลประทาน เตือน! ปีนี้แล้งมาก ให้ช่วยกันประหยัดน้ำ
กรมชลประทาน เตือน! ปีนี้แล้งมาก ให้ช่วยกันประหยัดน้ำ

ข้อมูลและภาพ : เรารักชลประทาน

.........................................................

จามเจาะข่าว ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2562

- ดราม่าปลากระเบน! หลังรายการอาหารชื่อดังนำไปเป็นวัตถุดิบ

Loading...

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook