โซเชียล Share0 Tweet

เอาแล้ว!!! ครม. ไฟเขียว จอดรถผิดที่ถูกปรับหนักกว่าเดิม

Nabi
13 กุมภาพันธ์ 2563 - 12:36(แก้ไข)
เอาแล้ว!!! ครม. ไฟเขียว จอดรถผิดที่ถูกปรับหนักกว่าเดิม

เอาแล้ว!!! ใครที่ชอบจอดรถผิดที่ ครม. ไฟเขียว จอดรถผิดที่ถูกปรับหนักกว่าเดิม เพิ่มค่าปรับล็อกล้อเป็น 1,500 – 2,500 บาท ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายรถแล้ว ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายในกรณีที่รถถูกใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ

เอาแล้ว!!! ครม. ไฟเขียว จอดรถผิดที่ถูกปรับหนักกว่าเดิม

11 ก.พ. 63 มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวง ออกตามความพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

เอาแล้ว!!! ครม. ไฟเขียว จอดรถผิดที่ถูกปรับหนักกว่าเดิม

Loading...
เอาแล้ว!!! ครม. ไฟเขียว จอดรถผิดที่ถูกปรับหนักกว่าเดิม
เป็นเพียงภาพประกอบข่าว

โดย 1 ใน 3 ฉบับ คือการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถได้ไม่เกินอัตราคันละ 500 บาท

อัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายรถ

ประเภทรถจักรยานยนต์ คันละ 500 บาท

ประเภทรถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ คันละ 1,500 บาท

ประเภทรถยนต์ขนาด 6 ล้อ คันละ 1,500 บาท

ประเภทประเภทรถยนต์ขนาด 8 ล้อ คันละ 2,000 บาท

ประเภทรถยนต์ขนาด 10 ล้อ คันละ 2,000 บาท

ประเภทรถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ คันละ 2,500 บาท

ยานพาหนะทางบกประเภทอื่น คันละ 2,500 บาท

เอาแล้ว!!! ครม. ไฟเขียว จอดรถผิดที่ถูกปรับหนักกว่าเดิม
เป็นเพียงภาพประกอบข่าว
เอาแล้ว!!! ครม. ไฟเขียว จอดรถผิดที่ถูกปรับหนักกว่าเดิม
เป็นเพียงภาพประกอบข่าว

ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายรถแล้ว ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายในกรณีที่รถถูกใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ

อัตราค่าดูแลรักษารถที่ถูกเคลื่อนย้าย

ประเภทรถจักรยานยนต์ คันละ 200 บาท

ประเภทรถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ คันละ 300 บาท

ประเภทรถยนต์ขนาด 6 ล้อ คันละคันละ 300 บาท

ประเภทรถยนต์ขนาด 8 ล้อ คันละ 500 บาท

ประเภทรถยนต์ขนาด 10 ล้อ คันละ 500 บาท

ประเภทรถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ คันละ 500 บาท

ยานพาหนะทางบกประเภทอื่น 500 บาท

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อีจัน

Loading...

ข่าวใกล้เคียง


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook