เทคโนโลยี Share0 Tweet

เผยแอพฯแชทที่ฮิตมากที่สุดในแต่ละประเทศ!! ไม่น่าเชื่อว่า Line มีเพียง3ประเทศในโลกเท่านั้นที่นิยมใช้!

Herr Forscher Jarm
19 มิถุนายน 2560 - 13:25(แก้ไข)
เผยแอพฯแชทที่ฮิตมากที่สุดในแต่ละประเทศ!! ไม่น่าเชื่อว่า Line มีเพียง3ประเทศในโลกเท่านั้นที่นิยมใช้!

           จาม.com - แอพฯแชทยอดนิยมที่สุดในประเทศไทย แน่นอนว่าต้องเป็น Line บ้านเราเดินไปไหนก็ได้ยินแต่เสียง Line เด้ง แต่เคยสงสัยไหมว่าต่างประเทศเขานิยมใช้แอพฯแชทอะไรกัน? คุณอาจจะแปลกใจเล็กน้อยว่า Line อาจไม่ใช่หนึ่งในแอพฯแชทที่ฮิตสุดในดลกนี้

เผยแอพฯแชทที่ฮิตมากที่สุดในแต่ละประเทศ!! ไม่น่าเชื่อว่า Line มีเพียง3ประเทศในโลกเท่านั้นที่นิยมใช้!

        เว็บไซต์ SimilarWeb ได้เผยผลสำรวจแอพฯแชทยอดนิยของแต่ละประเทศ  และภาพแผนที่แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ไหนในโลกนิยมใช้แอพฯแชทประเภทใดมากที่สุด โดยผลสถิติที่ได้มาพบว่าจากทั้งหมด 187 ประเทศทั่วโลก มี 109 ประเทศที่นิยมใช้แอพฯแชท WhatsApp มากที่สุดคิดเป็น  55.6% จากทั่วโลก ขณะแอพฯแชท Line ที่เป็นที่นิยมในบ้านเรา มีเพียงแค่ 3 ประเทศในโลกเท่านั้นที่นิยมใช้มากที่สุด ตาม จาม.com มาดูว่า ประเทศไหนนิยมใช้แอพฯแชทอะไรบ้าง

ไทย 

 แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด - Line

(Photo credit: Somphop Nithipaichit/Wiki common)

เผยแอพฯแชทที่ฮิตมากที่สุดในแต่ละประเทศ!! ไม่น่าเชื่อว่า Line มีเพียง3ประเทศในโลกเท่านั้นที่นิยมใช้!

จีน  

แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด - WeChat 

(Photo credit: Daniel Case/Wiki common)

เผยแอพฯแชทที่ฮิตมากที่สุดในแต่ละประเทศ!! ไม่น่าเชื่อว่า Line มีเพียง3ประเทศในโลกเท่านั้นที่นิยมใช้!

สหรัฐอเมริกา

แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด - Messenger

(Photo credit:/Wiki common)

เผยแอพฯแชทที่ฮิตมากที่สุดในแต่ละประเทศ!! ไม่น่าเชื่อว่า Line มีเพียง3ประเทศในโลกเท่านั้นที่นิยมใช้!

รัสเซีย

แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด - WhatsApp 

(Photo credit:/Wiki common)

เผยแอพฯแชทที่ฮิตมากที่สุดในแต่ละประเทศ!! ไม่น่าเชื่อว่า Line มีเพียง3ประเทศในโลกเท่านั้นที่นิยมใช้!

ออสเตรเลีย

แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด - Messenger

(Photo credit:/Wiki common)

เผยแอพฯแชทที่ฮิตมากที่สุดในแต่ละประเทศ!! ไม่น่าเชื่อว่า Line มีเพียง3ประเทศในโลกเท่านั้นที่นิยมใช้!

บราซิล

แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด - WhatsApp 

(Photo credit: Gustavo Facci/Wiki common)

เผยแอพฯแชทที่ฮิตมากที่สุดในแต่ละประเทศ!! ไม่น่าเชื่อว่า Line มีเพียง3ประเทศในโลกเท่านั้นที่นิยมใช้!

แคนาดา

แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด -  Messenger

(Photo credit:AnnaKucsma/Wiki common)

เผยแอพฯแชทที่ฮิตมากที่สุดในแต่ละประเทศ!! ไม่น่าเชื่อว่า Line มีเพียง3ประเทศในโลกเท่านั้นที่นิยมใช้!

ลิเบีย

แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด - Viber 

(Photo credit:Franzfoto /Wiki common)

เผยแอพฯแชทที่ฮิตมากที่สุดในแต่ละประเทศ!! ไม่น่าเชื่อว่า Line มีเพียง3ประเทศในโลกเท่านั้นที่นิยมใช้!

อิหร่าน

แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด - Telegram

(Photo credit:Muhammad Mahdi Karim /Wiki common)

เผยแอพฯแชทที่ฮิตมากที่สุดในแต่ละประเทศ!! ไม่น่าเชื่อว่า Line มีเพียง3ประเทศในโลกเท่านั้นที่นิยมใช้!

เยอรมนี

แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด - WhatsApp 

(Photo credit:Wiki common)

เผยแอพฯแชทที่ฮิตมากที่สุดในแต่ละประเทศ!! ไม่น่าเชื่อว่า Line มีเพียง3ประเทศในโลกเท่านั้นที่นิยมใช้!

เกาหลีใต้

แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด - Kakao Talk

(Photo credit:/Wiki common)

เผยแอพฯแชทที่ฮิตมากที่สุดในแต่ละประเทศ!! ไม่น่าเชื่อว่า Line มีเพียง3ประเทศในโลกเท่านั้นที่นิยมใช้!

ญี่ปุ่น

แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด - Line

(Photo credit:Wiki common)

เผยแอพฯแชทที่ฮิตมากที่สุดในแต่ละประเทศ!! ไม่น่าเชื่อว่า Line มีเพียง3ประเทศในโลกเท่านั้นที่นิยมใช้!

เติร์กเมนิสถาน

แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด - Line

(Photo credit:Bjørn Christian Tørrissen /Wiki common)

เผยแอพฯแชทที่ฮิตมากที่สุดในแต่ละประเทศ!! ไม่น่าเชื่อว่า Line มีเพียง3ประเทศในโลกเท่านั้นที่นิยมใช้!

อินเดีย

แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด - WhatsApp 

(Photo credit:/Wiki common)

เผยแอพฯแชทที่ฮิตมากที่สุดในแต่ละประเทศ!! ไม่น่าเชื่อว่า Line มีเพียง3ประเทศในโลกเท่านั้นที่นิยมใช้!

อิตาลี

แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด - WhatsApp 

(Photo credit:/Wiki common)

เผยแอพฯแชทที่ฮิตมากที่สุดในแต่ละประเทศ!! ไม่น่าเชื่อว่า Line มีเพียง3ประเทศในโลกเท่านั้นที่นิยมใช้!

อังกฤษ

แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด - Messenger

(Photo credit:/Wiki common)

เผยแอพฯแชทที่ฮิตมากที่สุดในแต่ละประเทศ!! ไม่น่าเชื่อว่า Line มีเพียง3ประเทศในโลกเท่านั้นที่นิยมใช้!

พม่า

แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด - Viber 

(Photo credit:Wiki common)

เผยแอพฯแชทที่ฮิตมากที่สุดในแต่ละประเทศ!! ไม่น่าเชื่อว่า Line มีเพียง3ประเทศในโลกเท่านั้นที่นิยมใช้!

กัมพูชา

แอพฯแชทยอดนิยมที่สุด - Messenger

(Photo credit: Wiki common)

เผยแอพฯแชทที่ฮิตมากที่สุดในแต่ละประเทศ!! ไม่น่าเชื่อว่า Line มีเพียง3ประเทศในโลกเท่านั้นที่นิยมใช้!

    แผนที่แอพฯแชทยอดนิยมในประเทศต่างๆ จะเห็นได้ว่า WhatsApp คือแอพฯแชทที่คนนิยมใช้มากที่สุดในโลก รองลงมาคือ Messenger ที่มีผู้ใช้ส่วนใหญ่อยู่ในอเมริกาเหนือ และทวีปออสเตรเลี่ย ถัดมาคือ Viber ที่มีผู้นิยมใช้อยู่ในน้อย ขณะที่ ไทย ญี่ปุ่น และ เติร์กเมนิสถาน เป็นเพียง 3 ประเทศในโลกที่นิยมใช้ Line มากที่สุด

เผยแอพฯแชทที่ฮิตมากที่สุดในแต่ละประเทศ!! ไม่น่าเชื่อว่า Line มีเพียง3ประเทศในโลกเท่านั้นที่นิยมใช้!

 

ขอบคุณข้อมูลจาก similarweb

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook