วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564
พระมหาไพรวัลย์
SHARE

พระมหาไพรวัลย์

โพสต์โดย Clover Jarm เมื่อ 7 กันยายน 2564 - 17:01

นิกกี้ ณฉัตร ได้นิมนต์ พระมหาไพรวัลย์ไปร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการยูทูบ Shareโลมา เพื่อร่วมพูดคุยถึงกระแสไลฟ์สดแสดงธรรมะบันเทิง ที่มีผู้ร่วมเข้าชม 2 แสนคน

พระมหาไพรวัลย์

ภายในคลิป นิกกี้ ณฉัตร กับพระมหาไพรวัลย์ ได้ร่วมสนทนาคุยกันในหลายเรื่อง หลายประเด็น ทั้งคำย่อ พส. ที่มาจากพระสงฆ์ รวมถึงเส้นทางการแสดงธรรมะของท่านในยุคออนไลน์เช่นนี้ เคยไลฟ์มีคนเข้าร่วมชม ร่วมฟังไม่กี่ร้อยคน จนกระทั่งวันนี้ที่ได้รับความสนใจจากทุกวงการ ทั้งคนรุ่นใหม่ และรุ่นเก่ามารวมกันโดยมิได้นัดหมาย

พระมหาไพรวัลย์
พระมหาไพรวัลย์

ไม่เพียงเท่านั้น พระมหาไพรวัลย์ ได้เล่าเส้นทางการเป็นพระมาตั้งแต่อายุ 12 จนกระทั่งปัจจุบันอายุ 30 ปี ด้านนิกกี้ ถามต่อว่า เคยคิดอยากลาสิกขาไหม

พระมหาไพรวัลย์
พระมหาไพรวัลย์

พระมหาไพรวัลย์ ตอบทันทีว่า "ก็มี เวลาเราบวชนานๆบางทีเรารู้สึกว่าอยากออกไปข้างนอกบ้าง เพราะเห็นเพื่ อ นที่บวชด้ว ยกันสึ ก หมด และยอมรับว่าครั้งหนึ่งใ น ชี วิ ต เคย คิ ด อยาก ล า สิก ข า เพราะ น้ อ ย ใ จ 

พระมหาไพรวัลย์

 

"เราก็เผ ย แ ผ่ธ รร มะอะไรอย่างนี้ สอ นหลั กธ รรมที่ มันถูกต้อง แต่มันก็มี ก ร  ะแ  ส  เราโดนโ  จ ม ตี เย อะ กล่ า ว ห  าเรา ว่าไปบรรย า ยธ ร รม รั บ เ งิ น สี่ ห มื่ น ซึ่ งเร าไ ม่เ ค ย ทำ ทำให้ เรา รู้  สึ ก น้ อ ยใ  จ ว่า เราทำดี ขนา   ดนี้ ค น ยัง ม า ก ลั่ น แ ก ล้ งเรา งั้นเรา ออกไ ปดี ก ว่า"

พระมหาไพรวัลย์

แต่มี "หมอปลา" ห้ามไว้ ต้องขอบคุณหมอปลา เพราะหมอปลาบอกว่า หลวงพี่นิมนต์อยู่ต่อนะ เขาบอ ก ว่า พร ะอ ย่า งหลว งพี่  หา  ยาก พร้อมชมหมอปลาว่า หมอปลาเป็นคนจ ริ ง ใจ ไม่เค ย เรี  ยกเ งิ น สั ก บ า ทเวลาไ ป ช่ว ย ค น

พระมหาไพรวัลย์
พระมหาไพรวัลย์
พระมหาไพรวัลย์

ขอบคุณข้อมูลและคลิปจาก

Shareโลมา


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

ร่วมงานกับเรา | เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com