ดูดวง Share0 Tweet

วิธีแก้บนที่จำไม่ได้ พร้อมบทสวด

Fairy Cat
19 กรกฏาคม 2562 - 16:34(แก้ไข)
วิธีแก้บนที่จำไม่ได้ พร้อมบทสวด

บ่อยครั้ง เมื่อได้ตามสิ่งที่เราบนไว้แล้ว มักจะลืมว่าบนอะไรไว้ ไม่สะดวกที่ต้องเดินทางไปยังสถานที่นั้นๆ อีกครั้ง เนื่องจากต้องเดินทางไกล หรือสถานที่นั้นอยู่ต่างประเทศ ไม่สามารถลางานไปได้หลายๆ วัน  เรามีเรามีวิธีแก้บนที่จำไม่ได้  ชีวิตทำอะไรก็ติดขัด มาฝากทุกท่านค่ะ

วิธีแก้บนที่จำไม่ได้ พร้อมบทสวด

หากใครไม่สะดวก ในการจัดตั้งโต๊ะดัง จะใช้วิธีแก้บนที่จำไม่ได้  ชีวิตทำอะไรก็ติดขัด โดยการอุทิศบุญ หรือต้องการถอนคำสาบานที่ตามติดมาในอดีต อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวร ที่ทำให้เราประสบปัญหาในชีวิต ทำอะไรก็ติดขัดไม่ราบรื่น ด้วยการอุทิศบุญกุศล ที่เราได้สร้างมา ให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเจ้ากรรมนายเวรแทนก็ได้ แต่ต้องเตรียมอุปกรณ์กรวดน้ำด้วย เนื่องจาก จิตของเรา ที่เป็นคนธรรมดานั้น ไม่ได้นิ่งหรือมีความบริสุทธิ์เพียงพอ ที่จะส่งถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือวิญญาณต่างๆ ได้โดยตรง ต้องอาศัยน้ำสะอาด เป็นสื่อกลาง ในการกล่าวคำอธิษฐานเพื่ออุทิศบุญ  ไปยังสิ่งศักดิ์สิทธ์ และเจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้เราประสบปัญหานั้นๆ

วิธีแก้บนที่จำไม่ได้ พร้อมบทสวด

วิธีแก้บนที่จำไม่ได้ ชีวิตทำอะไรก็ติดขัด  โดยการอุทิศบุญ มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นแรก จัดเตรียมสิ่งของ เพื่อใช้ในการทำบุญ ตามกำลังที่ท่านจะสามารถจัดหาได้ อาจเป็นชุดถวายสังฆทาน ยา การบริจาคเงิน บริจาคสิ่งของต่างๆ บริจาคเลือด บริจาคร่างกาย หรือจะทำบุญใส่บาตรตามปกติที่เคยทำก็ได้

วิธีแก้บนที่จำไม่ได้ พร้อมบทสวด

ขั้นที่สอง เตรียมอุปกรณ์กรวดน้ำ จากนั้น เริ่มตั้งนะโม ฯ 3 จบ ( นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 3 จบ ) แล้วกล่าวตาม พร้อมค่อยๆรินน้ำไปด้วยดังนี้

ข้าพเจ้า ชื่อ......นามสกุล.…วันเดือนปีเกิด.....ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..... จังหวัด.... ขออำนาจคุณพระพุทธเจ้า        คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ คุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์ โปรดจงบันดาลบุญ กุศล ที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาแล้วนี้ ทั้งในอดีตชาติ ปัจจุบันชาติ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ที่ทำให้ข้าพเจ้าประสบปัญหาเรื่อง....(ตัวอย่าง การงานที่ทำให้ข้าพเจ้าตกงานอยู่ / การเงินของข้าพเจ้าที่ติดขัด ฝืดเคือง / สุขภาพของข้าพเจ้า ที่ป่วย มีอาการ.../ ความรัก ต้องพบเจอกับคนไม่จริงใจ รักไม่สมหวัง / แก้บนที่จำไม่ได้  ชีวิตทำอะไรก็ติดขัด) ขอให้ท่านโปรดมารับผลบุญนี้ แล้วอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้า ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญ ไปสู่ภาพภูมิที่ดีขึ้น อย่าได้มีสิ่งใดติดค้างกันอีกเลย นับแต่บัดนี้เทอญฯ

วิธีแก้บนที่จำไม่ได้ พร้อมบทสวด

วิธีการที่ได้แนะนำไปทั้งหมดนี้ สามารถทำได้บ่อยครั้ง ไม่ได้กำหนดว่าต้อง 3 ครั้ง 5 ครั้งขึ้นไป แต่ขอให้ทำอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง เมื่อมีโอกาส เพราะเราไม่สามารถทราบได้ว่า เคยติดค้าง หรือทำอะไรไม่ดีมาไว้บ้าง ก็จะช่วยให้ชีวิตค่อยๆดีขึ้น ทำอะไรไม่ติดขัด อีกทั้งเป็นวิธีการหนึ่งที่แก้ปัญหาเรื่องการแก้บนที่จำไม่ได้  ชีวิตทำอะไรก็ติดขัด

วิธีแก้บนที่จำไม่ได้ พร้อมบทสวด

เรียบเรียงบทความโดย jarm.com

Loading...

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook