เกร็ดความรู้ Share0 Tweet

นักวิทย์ฯสร้างเนื้อเยื่อหัวใจคนใช้งานได้จริง!!แต่ไม่น่าเชื่อทำจากสิ่งนี้! มันมีเซลล์คล้ายเม็ดเลือดคน

Herr Forscher Jarm
26 มีนาคม 2560 - 10:00(แก้ไข)
นักวิทย์ฯสร้างเนื้อเยื่อหัวใจคนใช้งานได้จริง!!แต่ไม่น่าเชื่อทำจากสิ่งนี้! มันมีเซลล์คล้ายเม็ดเลือดคน

      เว็บไซต์จาม - สำนักข่าวเมโทร์รายงานว่านักวิทยาศาสตร์ได้สร้างเนื้อเยื่อหัวใจมนุษย์ที่จะสามารถนำมาใช้งานได้จริง โดยที่เนื้อเยื่อทั้งหมดถูกเปลี่ยนมาจากใบของ "ผักโขม"

นักวิทย์ฯสร้างเนื้อเยื่อหัวใจคนใช้งานได้จริง!!แต่ไม่น่าเชื่อทำจากสิ่งนี้! มันมีเซลล์คล้ายเม็ดเลือดคน

    ตลอดหลายปีนักวิทย์ฯพยายามดิ้นรนที่จะสร้างเนื้อเยื่อของมนุษย์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคหรือปลูกถ่ายอวัยวะของมนุษย์ได้ ล่าสุดดูเหมื่อนจะเข้าใกล้ความเป้นจริงมากขึ้น ในรายงานของวารสารวัสดุชีวภาพ (Biomaterials) ที่จะตีพิมพ์ในเดือนพฤษภาคมนี้เปิดเผยว่า  การสร้างเนือเยื้อหัวใจจากผักโขมออกมาเป็นผลสำเร็จ

(Photo credit: WPI)

นักวิทย์ฯสร้างเนื้อเยื่อหัวใจคนใช้งานได้จริง!!แต่ไม่น่าเชื่อทำจากสิ่งนี้! มันมีเซลล์คล้ายเม็ดเลือดคน

       เนื่องจากเซลล์ของของเหลวและจุลินทรีย์ในใบของผักโขม คล้ายกับเซลล์เม็ดเลือดของมนุษย์ ซึ่งเลือดสามารถส่งผ่านเส้นเลือดภายในใบของผักโขมได้

(Photo credit: WPI)

นักวิทย์ฯสร้างเนื้อเยื่อหัวใจคนใช้งานได้จริง!!แต่ไม่น่าเชื่อทำจากสิ่งนี้! มันมีเซลล์คล้ายเม็ดเลือดคน

  โดยทีมนักวิทย์ฯได้ทำการปลูกเซลล์ของมนุษย์ (ที่จะนำมาใช้เป็นเส้นเลือดส่งผ่าน) ภายในใบของผักโขม

(Photo credit: WPI)

นักวิทย์ฯสร้างเนื้อเยื่อหัวใจคนใช้งานได้จริง!!แต่ไม่น่าเชื่อทำจากสิ่งนี้! มันมีเซลล์คล้ายเม็ดเลือดคน

 ใช้วิธีการการ"ดีเซลลูลาไรเซชัน" (decellularization) หรือเคลื่อนย้ายเซลล์ของผักโขมออกไปโดยใช้สารซักฟอก

(Photo credit: WPI)

นักวิทย์ฯสร้างเนื้อเยื่อหัวใจคนใช้งานได้จริง!!แต่ไม่น่าเชื่อทำจากสิ่งนี้! มันมีเซลล์คล้ายเม็ดเลือดคน

นักวิทย์ฯคาดหวังว่านำจะสามารถนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจได้ในอนาคต

(Photo credit: WPI)

นักวิทย์ฯสร้างเนื้อเยื่อหัวใจคนใช้งานได้จริง!!แต่ไม่น่าเชื่อทำจากสิ่งนี้! มันมีเซลล์คล้ายเม็ดเลือดคน

(Photo credit: WPI)

นักวิทย์ฯสร้างเนื้อเยื่อหัวใจคนใช้งานได้จริง!!แต่ไม่น่าเชื่อทำจากสิ่งนี้! มันมีเซลล์คล้ายเม็ดเลือดคน

ชมคลิป

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Metro, Independent

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook