เกร็ดความรู้ Share0 Tweet

ฌาปนกิจศพรูปแบบใหม่ ไม่เผา!! แต่ตอบแทนให้แก่พื้นโลกด้วยวิธีน่าทึ่ง แม้หมดลมหายใจคุณก็ยังช่วยโลกได้

Herr Forscher Jarm
24 กรกฏาคม 2560 - 16:18(แก้ไข)
ฌาปนกิจศพรูปแบบใหม่ ไม่เผา!! แต่ตอบแทนให้แก่พื้นโลกด้วยวิธีน่าทึ่ง แม้หมดลมหายใจคุณก็ยังช่วยโลกได้

           จาม.com - บริษัทสวีเดนได้พัฒนาวิธีการฌาปนกิจศพรูปแบบใหม่ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการเปลียนศพในเป็นรูปแบบปุ๋ยอินทรีย์ ที่เป็นธาตุอาหารสำหรับพืช

ฌาปนกิจศพรูปแบบใหม่ ไม่เผา!! แต่ตอบแทนให้แก่พื้นโลกด้วยวิธีน่าทึ่ง แม้หมดลมหายใจคุณก็ยังช่วยโลกได้

          นาง Susanne Wiigh-Mäsak  นักชีววิทยาชาวสวีเดนผู้พัฒนาวิธีการฌาปนกิจศพรูปแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีแนวคิดนี้มานานกว่า 20 ปี เธอได้ตั้งชื่อนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงศพให้เป็นปุ๋ยว่า "Promession" ใช้วิธีการแช่แข็งศพผู้เสียชีวิตด้วยอุณหภูมิ  -18 ° เป็นเวลาราว 1-2 วัน จากนั้นแช่ศพไว้ในในโตรเจนเหลว ที่อุณหภูมิ ติดลบ  -196 ° เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ทำให้ศพมีร่างกายตกผลึก จากนั้นทำการเขย่าให้ศพที่ตกผลึกเปลี่ยนสภาพกลายเป็นผุยผง จากนั้นผงศพที่เหลือจะถูกส่งไปที่ห้องสุญญากาศให้โมเลกุลน้ำที่อยู่ในศพระเหยเป็นไอน้ำ จนกลายเปนศพที่แข็งและแห้งไม่มีโมเลกุลน้ำ 

ฌาปนกิจศพรูปแบบใหม่ ไม่เผา!! แต่ตอบแทนให้แก่พื้นโลกด้วยวิธีน่าทึ่ง แม้หมดลมหายใจคุณก็ยังช่วยโลกได้

         จากนั้นเอามวลศพไปเข้าเครื่องคัดแยกโลหะ ทำการแยกโลหะออกเช่น เหล็กตามกระดูก วัสดุอุดฟัน หรือเครื่องประดับ ก่อนจะนำมวลศพที่ถูกแยกโลหะแล้วไปอัดเป็นก้อนแข็ง และนำมวลที่อัดไปฝังในดินลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตร มันจะย่อยสลายได้หมดภายในเวลา 6-12 เดือน ทั้งนี้ญาติของผู้ตายที่ทำการฌาปนกิจศพรูปแบบนี้สามารถเลือกพืชมาปลูกบริเวณที่นำมวลศพมาฝั่งได้ เพื่อละลึกถึงความทรงจำแทนหลุมฝั่งศพ ร่างของผู้ตายที่กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ช่วยเป็นธาตุสารอาหารให้กับพืช ได้กำเนิดใหม่งอกออกมาเป็นต้นไม้ที่สูงใหญ่สง่างาม เทคโนโลยีนี้ได้รับความสนใจมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก 

ฌาปนกิจศพรูปแบบใหม่ ไม่เผา!! แต่ตอบแทนให้แก่พื้นโลกด้วยวิธีน่าทึ่ง แม้หมดลมหายใจคุณก็ยังช่วยโลกได้

ฌาปนกิจศพรูปแบบใหม่ ไม่เผา!! แต่ตอบแทนให้แก่พื้นโลกด้วยวิธีน่าทึ่ง แม้หมดลมหายใจคุณก็ยังช่วยโลกได้

ฌาปนกิจศพรูปแบบใหม่ ไม่เผา!! แต่ตอบแทนให้แก่พื้นโลกด้วยวิธีน่าทึ่ง แม้หมดลมหายใจคุณก็ยังช่วยโลกได้

ฌาปนกิจศพรูปแบบใหม่ ไม่เผา!! แต่ตอบแทนให้แก่พื้นโลกด้วยวิธีน่าทึ่ง แม้หมดลมหายใจคุณก็ยังช่วยโลกได้

ฌาปนกิจศพรูปแบบใหม่ ไม่เผา!! แต่ตอบแทนให้แก่พื้นโลกด้วยวิธีน่าทึ่ง แม้หมดลมหายใจคุณก็ยังช่วยโลกได้

ฌาปนกิจศพรูปแบบใหม่ ไม่เผา!! แต่ตอบแทนให้แก่พื้นโลกด้วยวิธีน่าทึ่ง แม้หมดลมหายใจคุณก็ยังช่วยโลกได้

ฌาปนกิจศพรูปแบบใหม่ ไม่เผา!! แต่ตอบแทนให้แก่พื้นโลกด้วยวิธีน่าทึ่ง แม้หมดลมหายใจคุณก็ยังช่วยโลกได้

ฌาปนกิจศพรูปแบบใหม่ ไม่เผา!! แต่ตอบแทนให้แก่พื้นโลกด้วยวิธีน่าทึ่ง แม้หมดลมหายใจคุณก็ยังช่วยโลกได้

ฌาปนกิจศพรูปแบบใหม่ ไม่เผา!! แต่ตอบแทนให้แก่พื้นโลกด้วยวิธีน่าทึ่ง แม้หมดลมหายใจคุณก็ยังช่วยโลกได้

ฌาปนกิจศพรูปแบบใหม่ ไม่เผา!! แต่ตอบแทนให้แก่พื้นโลกด้วยวิธีน่าทึ่ง แม้หมดลมหายใจคุณก็ยังช่วยโลกได้

ฌาปนกิจศพรูปแบบใหม่ ไม่เผา!! แต่ตอบแทนให้แก่พื้นโลกด้วยวิธีน่าทึ่ง แม้หมดลมหายใจคุณก็ยังช่วยโลกได้

ฌาปนกิจศพรูปแบบใหม่ ไม่เผา!! แต่ตอบแทนให้แก่พื้นโลกด้วยวิธีน่าทึ่ง แม้หมดลมหายใจคุณก็ยังช่วยโลกได้

ฌาปนกิจศพรูปแบบใหม่ ไม่เผา!! แต่ตอบแทนให้แก่พื้นโลกด้วยวิธีน่าทึ่ง แม้หมดลมหายใจคุณก็ยังช่วยโลกได้

ฌาปนกิจศพรูปแบบใหม่ ไม่เผา!! แต่ตอบแทนให้แก่พื้นโลกด้วยวิธีน่าทึ่ง แม้หมดลมหายใจคุณก็ยังช่วยโลกได้

ฌาปนกิจศพรูปแบบใหม่ ไม่เผา!! แต่ตอบแทนให้แก่พื้นโลกด้วยวิธีน่าทึ่ง แม้หมดลมหายใจคุณก็ยังช่วยโลกได้

ชมคลิป

 

ขอบคุณคลิปจาก News Direct

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook