วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
อธิบายชัดๆ วิธีการ "ลงทะเบียนนอกเขตเลือกตั้ง" ทำอย่างไร ใช้เวลาเท่าไหร่
SHARE

อธิบายชัดๆ วิธีการ "ลงทะเบียนนอกเขตเลือกตั้ง" ทำอย่างไร ใช้เวลาเท่าไหร่

โพสต์โดย Salvation เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2562 - 15:04

ในอีกไม่นาน จะถึงเวลาที่เราทุกคนจะได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง หลังจากที่รอมานาน แต่สำหรับบางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าหากที่อยู่ในทะเบียนบ้านกับที่อยู่ปัจจุบันอยู่คนละที่กันแล้วต้องการที่จะลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขตเลือกตั้งจะต้องทำยังไง วันนี้เราได้นำข้อมูลมาจาก election.bora.dopa.go.th มาให้ได้ศึกษากัน ลองไปดูกันเลย

ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง

๑. หน้าแรกของระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ทางอินเทอร์เน็ต ประชาชนจะต้องกรอกข้อมูล

ในช่องว่าง ประกอบด้วย

๑) เลขประจำตัวประชาชน เป็นตัวเลข 13 หลัก

๒) ชื่อ เป็นภาษาไทย โดยไม่ต้องใส่ค าน าหน้านาม

๓) นามสกุล เป็นภาษาไทย

๔) วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) เช่น เกิด 15 กรกฎาคม 2520 ให้ใส่เป็น 15/07/2520

๕) หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งปรากฏอยู่ด้านหลังของบัตรประจำตัวประชาชน

อธิบายชัดๆ วิธีการ "ลงทะเบียนนอกเขตเลือกตั้ง" ทำอย่างไร ใช้เวลาเท่าไหร่

๖) เลขรหัสประจำบ้าน เป็นตัวเลข 11 หลัก ปรากฏอยู่ด้านซ้ายบน ในหน้าแรกของรายการเกี่ยวกับบ้าน

ในเล่มสมุดสำเนาทะเบียนบ้าน

อธิบายชัดๆ วิธีการ "ลงทะเบียนนอกเขตเลือกตั้ง" ทำอย่างไร ใช้เวลาเท่าไหร่

๗) จังหวัดที่ต้องการไปใช้สิทธิ ประกอบด้วยรายชื่อจังหวัด เรียงตามตัวอักษร

เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้ว ให้เลือก “คลิกรับรหัส เพื่อเข้าสู่ระบบ” ระบบจะท าการแสดงชุดรหัสซึ่ง

ประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่) ให้กรอกชุดรหัสที่แสดง ลงในช่อง

ด้านล่าง ให้ตรงตามชุดรหัสที่แสดง แล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ดังรูป

อธิบายชัดๆ วิธีการ "ลงทะเบียนนอกเขตเลือกตั้ง" ทำอย่างไร ใช้เวลาเท่าไหร่

รูปที่ ๑ หน้าจอเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง

๒. ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูล หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะแสดงหน้าจอลงทะเบียน โดยประชาชนต้องเลือก

สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขต หรือหากต้องการเปลี่ยนจังหวัดที่ต้องการไปใช้สิทธิ ก็สามารถเลือกจังหวัดอื่นๆ ใน

หน้าจอนี้ได้ โดยสถานที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามจังหวัดที่เลือก

อธิบายชัดๆ วิธีการ "ลงทะเบียนนอกเขตเลือกตั้ง" ทำอย่างไร ใช้เวลาเท่าไหร่

รูปที่ ๒ หน้าจอการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง

เมื่อกรอกข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “ลงทะเบียน” ระบบจะแสดงข้อความขึ้นมาให้ยืนยัน

การบันทึกข้อมูล หากต้องการกลับไปแก้ไขข้อมูลให้กด “ไม่ใช่” หากต้องการยืนยันการลงทะเบียนกด “ใช่” ระบบ

จะท าการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนฯ

อธิบายชัดๆ วิธีการ "ลงทะเบียนนอกเขตเลือกตั้ง" ทำอย่างไร ใช้เวลาเท่าไหร่

รูปที่ ๓ หน้าจอการยืนยันการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียน

๓. เมื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียน ระบบจะแสดงเอกสารการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ซึ่งประชาชน

สามารถสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการลงทะเบียนได้ ดังรูป

อธิบายชัดๆ วิธีการ "ลงทะเบียนนอกเขตเลือกตั้ง" ทำอย่างไร ใช้เวลาเท่าไหร่

รูปที่ ๔ หน้าจอแสดงเอกสารคำขอลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก

การลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง

กรณี ต้องการแก้ไขข้อมูล หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขต ให้ทำตามข้อ ๑, ๒ และ ๓ ตามลำดับ

 

ก็ถือว่าเป็นอีกวิธีการง่ายๆ สำหรับคนที่ต้องการจะลงทะเบียนนอกเขตเลือกตั้ง บอกเลยว่าใช้เวลาแค่แปปเดียวไม่เกิด 10 นาที ก็หวังว่าวิธีการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกๆคนนะครับ

ภาพและข้อมูลจาก election.bora.dopa.go.th


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

เราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy)
About Us | Advertising
Join With Us | Contact
Privacy Policy | Terms of Service
Corrections Policy | DMCA Copyrights Disclaimer
Ethics Policy | Fact-Checking Policy
Editorial team information | Ownership and Funding Info
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com