ข่าววันนี้ Share0 Tweet

จิมมี่ ชวาลา มอบจักรยานร่วม 100 คัน สานฝันนักเรียนด้อยโอกาส

Shambhala TS
15 พฤศจิกายน 2562 - 12:42(แก้ไข)
จิมมี่ ชวาลา มอบจักรยานร่วม 100 คัน สานฝันนักเรียนด้อยโอกาส

อีกหนึ่งโครงการดีๆเพื่อสังคมอย่างแท้จริง เมื่อจิมมี่ ชวาลา เศรษฐีใจบุญเมืองคอน มอบจักรยาน 100 คันให้กับนักเรียนผู้ด้อยโอกาส ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี

จิมมี่ ชวาลา มอบจักรยานร่วม 100 คัน สานฝันนักเรียนด้อยโอกาส

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ รายงานข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ส่งมอบจักรยานแก่นักเรียนด้อยโอกาส ในโครงการ "ร้อยคัน สานฝัน ปันโอกาสให้น้อง" ปี 2562 โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานมอบจักรยานให้แก่นักเรียนด้อยโอกาส จำนวน 100 คัน จากคุณจิมมี่ ชวาลา เศรษฐีใจบุญเมืองนครศรีธรรมราช

จิมมี่ ชวาลา มอบจักรยานร่วม 100 คัน สานฝันนักเรียนด้อยโอกาส
จิมมี่ ชวาลา มอบจักรยานร่วม 100 คัน สานฝันนักเรียนด้อยโอกาส

ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี กล่าวว่าโครงการรับมอบจักรยานในครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีแก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาสเพื่อจะได้นำจักรยานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดปัญหาการมาสาย ขาดเรียนบ่อย อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้คัดเลือกนักเรียนในอำเภอทุ่งสง และอำเภอนาบอน รวมทั้งสิ้น 25 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน รับมอบจักรยานในครั้งนี้ จำนวน 90 คัน

จิมมี่ ชวาลา มอบจักรยานร่วม 100 คัน สานฝันนักเรียนด้อยโอกาส
จิมมี่ ชวาลา มอบจักรยานร่วม 100 คัน สานฝันนักเรียนด้อยโอกาส

สำหรับจักรยานที่เหลืออีก 10 คัน จะนำไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนองตอบความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล และทราบข้อมูลของนักเรียนอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง ต่อไป...

จิมมี่ ชวาลา มอบจักรยานร่วม 100 คัน สานฝันนักเรียนด้อยโอกาส
จิมมี่ ชวาลา มอบจักรยานร่วม 100 คัน สานฝันนักเรียนด้อยโอกาส

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook