วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567
SHARE

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จับมือ กรุงศรี สานต่อความสัมพันธ์ครบ 20 ปี

โพสต์โดย Jarm Team เมื่อ 28 พฤษภาคม 2567 - 17:20

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จับมือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สานต่อความสัมพันธ์ผนึกกำลังเป็ นพันธมิตรจับมือก้าวสู่ปีที่ 20 ร่วมสร้าง Brand Loyalty เพื่อเป็นแบรนด์ที่จดจำของกลุ่ มลูกค้าคนรุ่นใหม่ เปิดพื้นที่ดีไซน์พิเศษ “Krungsri Co-Life Space” ขนาดกว่า 600 ตารางเมตร เพื่อเติมเต็มและตอบสนองการใช้ ชีวิตของคนรุ่นใหม่ เพื่อใช้ชีวิตง่ายขึ้นได้ทุกวัน ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Make Life Simple” ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่น เรียน หรือทำงาน ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 3 ซึ่งเป็นศูนย์รวมกลุ่มลูกค้าวั ยรุ่น คนรุ่นใหม่ พร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 สามารถใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมออกแบบบัตร M Pass รุ่นพิเศษ (Limited edition) ที่ทำจากบัตรพลาสติก Recycle เพียง 2,000 ใบเท่านั้น

นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ยินดีและเป็นเกียรติอย่างมากที่ ได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกั บธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ร่วมกั นสร้าง Brand Loyalty ทำกิจกรรมการตลาดในทุกมิติ โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้สนั บสนุนเป็น Naming Sponsor   โรงภาพยนตร์กรุงศรี ไอแมกซ์ ที่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ มาเป็นระยะเวลายาวถึง 20 ปี นอกจากการร่วมสร้างแบรนด์แล้ว ยังมอบสิทธิพิเศษการชมภาพยนตร์ ให้กับลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุ ธยา ทำกิจกรรมการตลาดประกวดคลิปวีดี โอสั้นชิงรางวัล ในชื่อ Krungsri IMAX Video Contest เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป ได้มีเวทีแสดงความรู้ ความสามารถนอกห้องเรียนตามหัวข้ อประกวดในแต่ละปี นอกจากนี้ ยังได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ด้วยการจัดทำและส่งมอบห้องหนั งเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 4 ห้อง 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนโสตศึกษา จ.ชลบุรี, โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่ และ โรงเรียนบ้านพารา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

อย่างไรก็ตามในปี 2567 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ยังคงร่วมสร้าง แบรนด์ให้ลูกค้าคนรักหนังที่เป็ นกลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือ Yong Generation ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลั กของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ให้ได้รับบริการที่ง่ ายสะดวกสบาย ด้วยการเปิดพื้นที่ดีไซน์พิเศษ “Krungsri Co-Life Space” เป็นพื้นที่ไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ ที่ช่วยเติมเต็ มและตอบสนองการใช้ชีวิตร่วมกั นของคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่น เรียน หรือ ทำงาน สามารถมาใช้พื้นที่ได้ง่าย ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ด้าน มิ่งขวัญ พัฒนวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารแบรนด์ และการตลาดองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ เมเจอร์   ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เราเป็นพันธมิตรธุรกิจที่ดีกั นมาอย่างยาวนาน ร่วมทำกิจกรรมการตลาดกันในทุกมิติทั้งกิจกรรมการตลาดและกิ จกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะกิจกรรมการตลาดที่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็ นเป้าหมายที่สำคัญ โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ วัยเรียน ที่ชอบชีวิตที่ทันสมัย รวดเร็ว แต่เรียบง่าย ไม่ยึดติดกับสถานที่

สำหรับการก้าวสู่การเป็นพันธมิ ตรทางธุรกิจปีที่ 20 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เปิดให้บริการพื้นที่ดีไซน์พิ เศษ “Krungsri Co-Life Space” เป็นทั้งจุดนัดพบและที่ทำงาน สามารถรองรับการใช้ชีวิตรู ปแบบใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Make Life Simple” เพื่อทุกคนมาใช้ชีวิตให้ง่ายกั นได้ทุกวัน ซึ่งมีความพิเศษที่ได้จั ดสรรและแบ่งโซนอย่างเป็นสัดส่ วนให้เหมาะสมกับการใช้ งานของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล ที่ออกแบบและตกแต่งในสไตล์ที่ทั นสมัยและใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำวัสดุ ที่เหลือใช้วนกลับมาใช้ใหม่อย่ างสร้างสรรค์

พื้นที่ “Krungsri Co-Life Space” แบ่งพื้นที่การใช้งานที่ง่ ายและตรงใจคนรุ่นใหม่ออกเป็น 5 โซน ดังนี้

Simple Joyful Zone  พื้นที่บริเวณทางเข้า ที่รอต้อนรับคนรุ่นใหม่ด้วย Welcome Installation

Art ที่ออกแบบตกแต่งอย่างสนุก มีสีสัน และเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจเพื่ ออนาคตที่ยั่งยืน ด้วยการนำวัสดุที่หาได้ง่าย ๆ ในชีวิตมาผสมผสานกับวัสดุเหลื อใช้ที่วนกลับมาใช้ใหม่อย่างสร้ างสรรค์

Simple Learn & Play Zone  พื้นที่นั่งเล่น เรียน หรือ ทำงาน ที่ออกแบบตกแต่งให้มีสีสัน

และสนุกขึ้น เพื่อช่วยกระตุ้นแรงบั นดาลใจในการนั่งเรียน หรือ ทำงาน อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

Simple Inspiring Zone  เป็นพื้นที่จัดทำขึ้นมาพิเศษเพื่ ออำนวยความสะดวกให้คนรุ่นใหม่ที่

ชื่นชอบการ Live เพื่อเผยแพร่และแบ่งปันความสนุ กและความรู้ใหม่ สามารถมาใช้พื้นที่ห้อง Live ที่สวยงามพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมั ยให้ใช้บริการฟรี

Simple Work Zone  โซนพื้นที่ห้องประชุมที่มีไว้ ให้คนรุ่นใหม่ ได้ใช้เป็นพื้นที่ระดมความคิด

และแลกเปลี่ยนไอเดียสร้างสรรค์ ใหม่ได้ง่าย ๆ พร้อมบอร์ดสำหรับการใช้ งานและประชุมได้

Simple Green Zone โซนพื้นที่การทิ้งขยะ โซนเล็ก ๆ แต่มีความหมายที่ชวนให้คนรุ่ นใหม่

มีส่วนร่วมและใส่ใจสิ่งแวดล้ อมแบบง่าย ๆ เพื่อความยั่งยืน โดยนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ ใหม่เพื่อตกแต่งพื้นที่ให้ สวยงามอย่างสร้างสรรค์ด้วยเชื อกและแผ่นไม้อัดที่ผ่านการใช้ งานมาแล้ว

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากรุงศรี รับสิทธิ์ใช้บริการ Wi-Fi ฟรี และยังมีกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้ นที่พื้นที่

Krungsri Co-Life Space ทุกเดือน

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ออกแบบบัตร M Pass รุ่นพิเศษ (Exclusive design) ที่ทำจากบัตรพลาสติก Recycle ที่สอดคล้องกันแนวคิดอยากชั กชวนให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่ วมและหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้ อมแบบง่าย ๆ ด้วยบัตร M Pass card exclusive design ลายน้องกล้วยกรุงศรี (Limited edition) มี 2 แบบ คือ บัตร M Pass Student และ บัตร M Pass Regular มีจำนวนจำกัดเพียง 2,000 ใบเท่านั้น พิเศษ! สำหรับลูกค้ากรุงศรีที่สมัครบั ตร M Pass card exclusive design รับทันทีชุด Combo Set ประกอบด้วย น้ำอัดลม ขนาด 32 ออนซ์ และป๊อปคอร์น ขนาด 46 ออนซ์ 1 กล่อง มูลค่า 200 บาท สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2567 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด ที่ บูธ M Pass สาขาโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพฯ ทุกสาขา, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่, โคราช ซีนีเพล็กซ์ และ หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บริการของเรา

Advertising

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ ครบจบในที่เดียว ทั้ง FrontEnd และ BackEnd ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 15 ปี

Web Application

ไม่ว่าจะธุรกิจใดให้ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากรูปแบบเดิมๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Online

VDO Creator

บริการออกแบบ และ จัดทำ Presentation ShowCase Review สินค้า TVC หรือ Viral Clip

เราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy)
About Us | Advertising
Join With Us | Contact
Privacy Policy | Terms of Service
Corrections Policy | DMCA Copyrights Disclaimer
Ethics Policy | Fact-Checking Policy
Editorial team information | Ownership and Funding Info
ติดต่อลงโฆษณา: 0880-900-800, อีเมล์: ads@jarm.com
แนะนำติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์: info@jarm.com